Plan- og bygningsetaten viser endringsvilje for å imøtekomme brukerkritikk og brukerbehov, sier avd. direktør Ketil Krogstad i Direktoratet for byggkvalitet. Foto Bård Gudim

Mener uavhengig kontroll gir bedre bygg

Direktoratet for byggkvalitet ser mer positivt på effekten av uavhengig kontroll enn deler av næringen.

Med bakgrunn i en ny undersøkelse blant foretak og kommuner, konkluderer avdelingsdirektør Ketil Krogstad i Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) med at aktørene opplever uavhengig kontroll som egnet til å bidra til bedre byggkvalitet, slik hensikten jo var.

I undersøkelsen sier 52 prosent av de spurte at de mener uavhengig kontroll gir bedre bygg.

Les pressemelding hos dibk: Ulik praksis bekymrer

 

Følge opp ulik praksis

Han ser likevel at kontrollordningen kan forbedres, og lover å følge opp noen av funnene i undersøkelsen, blant annet at det er ulik praksis og forståelse for gjennomføring av kontrollen.

Da undersøkelsen ble lagt fram tirsdag formiddag, hevdet Krogstad at det er nok kontrollfortak, det er i hvert fall ikke indikasjoner på at det er for få kontrolltiltak, slik mange fryktet på forhånd.

 

 

Mangler kontrollører «i distriktene»

Anders Wittrup sa noe annet. Han er en av flere i firmaet Analyse & strategi som har gjennomført undersøkelsen for Dibk.

Anders Wittrup, i Analyse & Strategi, presenterte undersøkelsen.
Anders Wittrup, i Analyse & Strategi, presenterte undersøkelsen.

Foretak klager i hvert fall over at det er vanskelig å få tak i kontrollforetak «ute i distriktene» som han sa det.

Han refererte også fra undersøkelsen at påviste avviksmeldinger ikke følges opp av kommunene som forutsatt, og at kontroller foretas i dokumenter og ikke ute på byggeplass. Utelukkende dokumentkontroller forekommer i hvert fall innenfor tiltaksklasse 1.

Wittrup viste videre til at enkelte foretak som jobber innenfor tiltaksklasse 1, har problemer med å dokumentere egen kvalitetssikring.

Last ned hele Undersøkelse om effekten av uavhengig kontroll

 

Skal foregå ute

Fagkonsulent Jens-Morten Søreide i Byggmesterforbundet, som var invitert til å kommentere undersøkelsen, påpekte også at det forekommer skrivebordskontroller der det burde være kontroller på byggeplass. Han etterlyste en presisering i forskriften om at kontrollen skal foretas på byggeplass.

Det er der kompetansen i tiltaket skal være og der kvalitetssikringssystemer skal ligge, understreket han.

Søreide etterlyste tydeligere regler om oppfølging av avvik og klarere definisjoner av hva som er avvik. Han mente det finnes eksempler på at påpekte avvik ikke er det.

 

Prisdumper kontrollen

Odd Flobakk som driver eget takst- og kontrollforetak med flere ansatte, mente det er atskillige problemer med gjennomføring av den uavhengige kontrollen i dag. Han hevdet at useriøse kontrollfirmaer driver med prisdumping og at det er for få kontroller på byggeplassene. Kontrollene blir også for enkle etter hvert, hevdet han, og viste til at lufttetthet nå kan bli dokumentert med et enkelt bilde, ikke med en rapport som det var i begynnelsen.

I en del tilfeller blir også kontrollen foretatt for seint, kontroll av prosjekterende etter at bygging er kommet i gang.

Han savnet en proaktiv kontroll og dialog om kritiske punkter i byggeprosessen, og mente kontrollene må standardiseres.

 

Er noe å lære

Flobakk og Søreide mente begge at den uavhengige kontrollen gir læring for den som blir kontrollert og som må rette opp feil, og den kontrollerende i dialog med den kontrollerte.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *