- Dette er en stor og viktig sak som vil bety mye for mange, mener Jan Tore Sanner. (Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no)

Saksbehandlingstiden kan reduseres med 30 til 50 %

– Veldig mye å spare for utbyggere og boligkjøpere, sier Boligprodusentens Forening til høringsforslaget om endringer i plan- og bygningsloven.

Forslaget til minister Jan-Tore Sanner er nå sendt ut på høring med frist 15. november i år.

Les også: Vil ta tidstyvene i byggesaksbehandlingen

Endrer og forenkler plandelen

– Dette er en stor og viktig sak som vil bety mye for mange. Det er behov for å bygge raskere og billigere, og det kommer vi til å få til, sa kommunalministeren til Aftenposten.

– Enklere planprosesser vil gjøre det raskere og billigere å bygge boliger, samtidig som kvaliteten på arealplanene ikke skal bli dårligere. Saksbehandlingstiden kan i mange kommuner reduseres med 30 til 50 prosent, mener Sanner.

Departementet sender torsdag forslagene til nye regler som skal effektivisere alle ledd i planprosessene ut på høring.

Noen av forslagene

Mer effektive planprosesser

Det åpnes for at kommunen skal kunne stanse behandling av et privat planinitiativ allerede i forbindelse med oppstartmøtet, dvs. langt tidligere i planprosessen enn i dag. Forslaget skal sørge for at kommunene ikke behøver å bruke tid på urealistiske planinitiativ.

Enklere å endre og oppheve arealplaner

Departementet foreslår at større planendringer enn i dag skal kunne gjennomføres uten full planbehandling. Kommunen skal i større grad kunne bruke planfaglig skjønn ved vurderingen av hvilken saksbehandling (varsling mv.) som er nødvendig for å gjennomføre endringer. Kommunen skal videre kunne oppheve eldre planer som ikke er i samsvar med overordnet plan uten å måtte følge krav til full planbehandling som i dag.

 

 

Enklere dispensasjonsregler

Det foreslås endringer i loven som gir enklere og tydeligere kriterier for kommunens behandling av dispensasjonssaker.  Endringene vil gi større lokalt handlingsrom for mindre tiltak som ikke har nasjonal eller viktig regional betydning, og vil innebære at færre saker skal innom sektormyndighetene.

Forslag om utvidet gebyrgrunnlag ved behandling av områderegulering

Det forslås å gi kommunen hjemmel til å ta gebyr for sin behandling av forslag til områderegulering som er utarbeidet og bekostet av private. Siktemålet med forslaget er å gi kommunene et insitament til å utarbeide flere områdereguleringer ved at gebyrinntektene kan øke plankapasiteten.

Nye saksbehandlingsfrister som styrker rettssikkerheten for tiltakshaver i byggesaker

Departementet foreslår endringer i loven som gjør at kommunen må behandle byggesaken på grunnlag av den planen som gjaldt da 12-ukersfristen for byggesaksbehandlingen utløp. Det betyr at kommunen ikke kan bruke et nytt plangrunnlag eller legge ned byggeforbud etter at fristen er utløpt.

Etablering av en frivillig sentral godkjenningsordning for planforetak

Det foreslås at foretak som utarbeider private reguleringsforslag skal kunne søke om sentral godkjenning i en frivillig godkjenningsordning. Ordningen skal gjøre det enkelt for dem som lager planforslag å dokumentere sine faglige kvalifikasjoner og enklere for en oppdragsgiver å velge en seriøs aktør.

 – Veldig positivt!

Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, gleder seg over høringsforslaget.

– Veldig positivt. Og veldig mye å spare for utbyggere og boligkjøpere. Dersom kommunene tar dette i bruk, kan de bruke tiden bedre på ordentlig planlegging. At det skal bli langt enklere å omregulere, øke etasjer og tomteutnyttelser, blir jeg ordentlig glad over, sier Jæger til Aftenposten.

Han mener at endringene i dispensasjonsreglene er det viktigste i høringsforslaget. De eneste som har noe å tape på reformen, er ifølge Jæger konsulentfirmaer som vil få mindre å gjøre dersom forenklingene gjennomføres.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *