Små tiltak skal forenkles kraftig. (Illustrasjonsfoto)

Flere forenklinger

Denne uken legger regjeringen frem det endelige forslaget om forenklinger i byggesaksprosessen.

Forslaget vil blant annet fjerne adgangen som kommunene har i dag til å vurdere de tekniske sidene av et byggeprosjekt.

Det vil heller ikke være nødvendig med ferdigattest for bygg eldre enn 1998, da nye regler om ansvar ble innført.

Her kan du se fullstendig oversikt over forslag til enklere regler for plan- og byggesaker.

Mindre tiltak utvides

Oppføring av frittliggende bygninger inntil 50 kvadratmeter, som garasjer, uthus og lignende skal kunne gjøres uten krav om kommunal saksbehandling eller nabovarsling, om bygningen er i samsvar med plan- og bygningsloven.

For mindre byggetiltak, som små boder eller boder under 15 kvadratmeter, foreslås det nå at søknaden skal behandles innen tre uker selv om nabo har protestert og kommunen ikke har overholdt fristen.

Tidsfrister innskrenkes

Det settes en tidsfrist på 12 uker for kommuners behandling av byggesaker som krever dispensasjon. Dersom kommunen overskrider denne fristen, må de redusere byggesaksgebyret.

Hvis kommunens behandling av en søknad om igangsettingstilllatelse overskrider fristen på tre uker, kan tiltaket settes igang.

Klageadgang

Forslaget vil sløyfe nabovarsling i byggesaker i de tilfellene byggeprosjektet er godt nok beskrevet i en vedtatt reguleringsplan. Man vil også fjerne muligheten for naboer til å klage der forholdet er avgjort tidligere i byggesaken.

Detaljerte bestemmelser om størrelsen i mindre byggetiltak og avstand til nabogrenser kommer i forskriften som sendes ut på høring i løpet av sommeren.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *