- Dette er en stor og viktig sak som vil bety mye for mange, mener Jan Tore Sanner. (Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no)

Vil ta tidstyvene i byggesaksbehandlingen

Mengden innsigelser i byggesaker og behandlingen av dem stjeler tid og forsinker boligutbygging og næringsutvikling, skriver Jan Tore Sanner. – Innsigelser skal bare fremmes når det er helt nødvendig, sier han.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sendte nylig et brev til departementene, fylkesmennene, fylkes-kommunene og kommunene.
– Brede politiske vedtak lokalt skal få større betydning. Innsigelser skal bare fremmes når det er helt nødvendig, sier han.

Stjeler tiden

Behandling av innsigelsessaker er eksempel på en «tidstyv» av den typen som regjeringen vil fjerne. Sanner har tidligere varslet at han vil endre både byggeforskriftene og plan- og bygningsloven, slik at det offentlige planarbeidet kan gå raskere.

Nå ber han om praksisendringer som kan komme raskt på plass. – Flest mulig saker må løses tidlig, og de må løses lokalt. Viktige tiltak som boligutbygging og næringsutvikling må ikke bli unødvendig forsinket, sier Sanner.

Les ministerens brev her.

Litt fra Rundskriv T-2/13

I rundskrivet skriver Sanner at «..særlig fremheves at viktige interesser skal komme frem så tidlig som mulig og det skal være tidlig medvirkning og dialog. Innsigelse skal bare fremmes når det er nødvendig og skal begrunnes konkret. Dessuten fremheves at fylkesmannen og fylkeskommunen skal bidra til å samordne innsigelser, blant annet gjennom mekling og møte i regionalt planforum.»

«Målet er at flest mulig saker blir løst så tidlig som mulig i planprosessen og på lokalt nivå. Jeg vil presisere at plansakene må behandles så raskt og effektivt som mulig, slik at viktige tiltak som boligutbygging og næringsutvikling ikke blir unødig forsinket.

Jeg vil også understreke at hensynet til lokaldemokratiet skal vektlegges sterkere framover.»

Politisk er vel de fleste partier enige om nødvendigheten i disse tiltakene, les for eksempel Byggmesterens referat fra debatten om dette fra mai ifjor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *