Et sterkt politikerpanel diskuterte livlig boligpolitikk på dagens Boligkonferanse i Oslo.

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Stor debatt – liten uenighet

Bygge mer, også studentboliger, bedre styring på innsigelser, raskere byggesaksbehandling, styrke Husbanken. De var enige om mye partilederne som møttes til debatt på Boligprodusentenes boligkonferanse i dag, selv om graden av enighet varierte.

Men på flere områder kom også uenigheten fram. Fremskrittspartiet ville fjerne flere av kravene i Tek 10, og fikk Høyre delvis med på det, mens Venstre var enige i formålet med Tek 10, men mente det var flere måter å nå dem på.

 

Innsigelser

Også innad i regjeringen spriket det på enkelte områder. Helga Pedersen i Arbeiderpartiet ville prioritere boliger høyere i jordvernsaker, men det fikk hun ikke umiddelbart Senterpartileder og Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete med på. SV-leder Audun Lysbakken ble stående alene igjen å forsvare moms for private som kjøper tomter, mens kommuner som gjør det samme slipper moms.

Innsigelsesinstituttet ble stående sentralt i debatten, men myndig debattleder Aslak Bonde lot ikke Erna Solberg og Audun Lysbakken diskutere hvorvidt en hekkende hubro hadde stanset et byggeprosjekt eller ei.

Solberg mente boligbyggingen måtte prioriteres høyere i arealplaner og komme etter alle andre hensyn. Hun hadde flere i panelet med seg på at innsigelsen måtte komme inn langt tidligere i planprosessene slik at de ikke unødig forlenget saksbehandlingen.

 

5-årsregel for fall

Regelen som sier at et gitt byggetillatelse gjelder i fem år, og har ikke byggingen kommet i gang i løpet av denne tid, så må det søkes på nytt, var plutselig alle enige om å endre, om enn kanskje ikke på samme vis.

Ola Elvestuen ville ha bort regelen og mente den virket mot sin hensikt og bremset byggetakten.

Tanken var at regelen skulle få byggherren til å gjennomføre prosjektet innenfor de fem årene, men fordi mange av markedsmessige grunner eller innsigelser, ikke kommer i gang innen fristen, så vil en ny saksbehandling forsinke et prosjekt som det hadde vært gunstig å realisere når markedet etterspør det.

 

Boligfordeling

Audun Lysbakken var opptatt av boligfordelingen og mente at de største taperne på boligmarkedet, er de som ikke kommer inn på eiermarkedet. Derfor hadde han stor tro på Husbankens ”leie til eie”-prosjekt.

Ola Elvestuen ville at Husbanken skulle spille en større rolle, da dette ville sikre kvaliteten i det som ble bygd. Skulle markedet styre dette ville det bli bygd påkostede boliger i allerede attraktive strøk, men de enkle boligene kun ble bygd i de mindre attraktive deler av en by, som vest og øst i Oslo, slik han eksemplifiserte det.

Den 90 minutter lange debatten gikk til tider friskt, men noen nye argumenter var ikke å høre denne dagen.

 

Nedgang eller oppgang?

Rundt 220 personer hadde funnet fram til Boligkonferansen, som fortsatt pågår på Ullevål stadion i Oslo i regi av Boligprodusentenes Forening.

Deres administrerende direktør Per Jæger presenterte ved åpningen boligbyggingstallene for de fire første månedene i år. Mens SSBs tall viste en oppgang på 16 prosent, så fortalte Boligprodusentenes egne tall om en nedgang på hele 12 prosent. Forskjellen skyldes at SSB måler gitte igangsettingstillatelser, mens Boligprodusentene måler faktisk igangsetting.

– Bare i Oslo er det en underdekning på 5.000 boliger i forhold til behovet, mente Jæger.

Les mer om Boligkonferansen på Boligprodusentenes nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *