Energikravene gir ikke ønsket klimaeffekt

Klimaeffekten av energikravene som nå har vært på høring, er tvilsom og fører ikke til reduserte utslipp, mener Gaia arkitekter.

Som høringssvar til de foreslåtte energikravene i teknisk forskrift, lister arkitektene opp fem alvorlige innvendinger. Det samme er tatt opp i en underskriftskampanje som nå pågår på internett.

 

Les mer: Gaia arkitekters høringsvar

 

Hovedinnvendingen er at premissene om reduserte klimautslipp ikke blir imøtekommet fordi klimaeffekten av tiltakene er tvilsom.

 

 

Større utslipp fra passivhus

Krav om passivhusstandard skulle også vært problematisert. Det viser seg jo at mange eksisterende passivhus bruker mer energi enn beregnet. Derfor burde passivhus vært evaluert for å se om de fungerer etter hensikten, mener arkitektene.

Om ikke det stilles krav til materialvalg og arealeffektivitetet, vil energieffektiviseringen ved passivhus føre til økte klimautslipp, påpeker de.

 

Beregning diskriminerer

I høringssvaret hevder arkitektene videre at beregningsreglene i energikravene vil diskriminere passiv klimatisering i form av robuste bygningsintegrerte tiltak.

Arkitektene advarer videre om at inneklimaet kan bli dårligere i boliger som følge av de foreslåtte kravene til bruk av mekanisk ventilasjon.

Les mer om passive løsninger

 

Trenger miljøinnovasjon

De appellerer til en større åpning for innovasjon enn det som nå er foreslått.

Det må åpnes for å velge forskjellige metoder for å oppnå den overordnede målsettingen om å redusere klimautslipp og energibruk, heter det i høringssvaret som er signert Gaia arkitekter ved Frederica Miller, Bjørn Berge, Dag Roalkvam, Rolf Jacobsen, Arild Berg, Chris Butters, Julio Perez.

 

Les hele høringssvaret

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *