Åpner første senter mot arbeidslivskrim

En mer koordinert innsats og større slagkraft i kampen mot arbeidslivskriminalitet, er målet for landets første senter mot arbeidslivskriminalitet som arbeidsministeren åpner i Oslo torsdag.

Kontrolletatene Skatt øst, Arbeidstilsynet, NAV-kontroll, Kemneren i Oslo og Oslo politidistrikt blir samlokaliserte i senteret.  Det bygger på erfaringene fra pilotprosjektet som kontrolletatene i Bergen har drevet.

Del av regjeringens strategi

Å samle flere etater i ett senter, er ett av flere virkemidler for å følge opp regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, påpeker Skatt Øst i invitasjonen til åpningen.

Hensikten med senteret er at medarbeidere fra alle kontrolletatene og politiet skal jobbe sammen blant annet med felles kontroller, etterretning og analyse, slik at flere ulovlige forhold kan avdekkes.

ROT markedet skal også prioriteres

Tidligere har det fra kontrolletatene sin side vært sagt at proffmarkedet er prioritert innsatsområde i byggenæringen. BNL har advart mot at man glemmer privatmarkedet (ROT – markedet) som også er et svært stort markedet der omsetningen beløper seg til om lag 65 mrd kroner.

– BNL er enig i prioriteringen av proffmarkedet, men vi ser at utfordringene er også svært store i ROT – markedet. Derfor er det svært gledelig at det i handlingsplanen for senteret står klart at også privatmarkedet skal prioriteres, sa direktør i BNL Jon Sandnes under åpningen.

BNL ønsker flere sentre

– Det tok egentlig kort tid før myndighetene så at erfaringene fra kontoret i Bergen og fra etterforskning i enkeltsaker der etatene samarbeider nært, til pengene ble bevilget på statsbudsjettet.

– Nå håper jeg at de erfaringene som man får gjennom sentrene i Oslo og Stavanger viser at vi trenger flere slike kontorer i alle landets større byer, og tettbefolkede områder, avslutter Sandnes.

 

Les også: La fram handlingsplan mot arbeidslivskrim

Kontrolletatene vil samarbeide i Tromsø også

Savner løft mot svart arbeid

Skal jakte bakmenn på byggeplassene

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *