La fram handlingsplan mot arbeidslivskrim

Regjeringen vil ha oppdaterte ID-kort som en del av en omfattende handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet.

På en pressekonferanse i dag stod statsministeren, arbeidsministeren, LO og NHO side om side for å presentere strategien for en felles innsats mot arbeidslivskriminalitet.

 

Enklere å være seriøs

Arbeidsminister Robert Eriksson gjentok flere ganger at det skal være enkelt å være seriøs og vanskelig å være kjeltring.

Hovedpoenget fra rapporten «Enkelt å være seriøs» som byggenæringen utarbeidet i sommer, ser dermed ut til å ha sunket inn.

Ny sentral godkjenning av foretak og ID-kort med oppslag i sanntid, er blant de 22 tiltakene som foreslås i handlingsplanen. Dette var også sentrale punkter i den rapporten fra byggenæringen.

 

Tettere samarbeid mellom tilsynene

Strategien inneholder bl.a. tiltak for tettere samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og andre offentlige etater. Etatene og tilsynsmyndighetene skal etablere et felles senter for analyse og etterretning.

 

Lærlinger og underleverandører

Handlingsplanen inneholder videre bestemmelser som skal gi offentlige oppdragsgivere mulighet til å stille krav om bruk av lærlinger.

Dessuten blir det innført bestemmelser som begrenser antall underleverandører i prosjektene.

 

Les hele pressemeldingen her

Hele handlingsplanen kan lastes ned her.

Les også: Overleverer verktøykasse mot useriøse

«Enkelt å være seriøs» – en seier for Byggmesterforbundet

 

Positivt mottatt strategi

Byggmesterforbundet og Byggenæringens Landsforening er begge i hovedsak positive i sine første kommentarer til handlingsplanen:

Positiv til planen, sier Byggmesterforbundet

En god strategi, mener BNL

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *