Statsminister Erna Solberg og resten av regjeringen oppnådde forlik om det nye forslaget. (Foto: Regjeringen)

Flertall for ny arbeidsmiljølov

Regjeringen ble i dag enig med KrF og Venstre om endringer i arbeidsmiljøloven. Fagforeningene er skuffet, mens NHO og Virke er fornøyd med deler av loven.

– For NHO er ikke dette forslaget den moderniseringen som næringslivet hadde forventet, men det er likevel forbedringer på noen områder, sier NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard.

Fleksibel i fremtiden

Det har vært forhandlet i en måneds tid om loven og torsdag presenterte KrF, Venstre og de to regjeringspartiene Frp og Høyre enigheten i Stortinget.

– Den nye arbeidsmiljøloven vil ruste norsk arbeidsliv for fremtiden og sørge for at terskelen for å komme inn i arbeidslivet blir lavere, sa Arve Kambe i Høyre til Aftenposten under presentasjonen.

– Fleksibiliteten for dem som er inne i arbeidslivet vil bli større, la Kambe til.

Hovedpunktene

Partene er enige om å redusere adgangen til midlertidige ansettelser fra fire til tre år, og de vil åpne for ti timers arbeidssager utifra individuelle avtaler. Øvre grensen for mye du kan jobbe i løpet av en enkelt uke begrenses til 50 timer.

  • Fast arbeid blir hovedregelen som før.
  • Generell adgang til midlertidige ansettelser
  • Lovfestet arbeidsplikt for mottakere av sosialhjelp.
  • 70-årsgrensen for oppsigelsesvern heves til 72-år.
  • Varslervernet styrkes.
  • Øke søndagsjobbing – maks tre søndager på rad.

 

Reaksjoner

Andre nestleder i LO, Hans Christian Gabrielsen, er meget skuffet.

– Dette er et løftebrudd, blant annet fra KrF, sa Gabrielsen til nettavisen E24. – Forslaget sidestiller midlertidige ansettelser og faste ansettelser. Dette er et håndslag til den useriøse delen av norsk arbeidsliv, mente nestlederen.

Heller ikke NHO og Virke var helt tilfreds med at man nå ikke skal kunne ha vikarer i mer enn tre år før de har rett på fast jobb. Før var grensen fire år. I en pressemelding utdyper NHO sin misnøye:

  • Som forventet heves aldersgrensene i arbeidslivet fra 70 til 72 år. Man kan heller ikke ha lavere bedriftsfastsatte aldersgrenser enn 70 år. Dette er først og fremst symbolpolitikk, og vil ikke bidra til at flere står lenger i jobb. Utfordringen er at de fleste faller ut av arbeidslivet før de blir 67 år.
  • Vi er fornøyd med at bedriftene fortsatt kan ha midlertidig ansatte i opptil fire år i prosjekter før de har krav på fast ansettelse. Men vi er ikke tilfreds med at tilsvarende ordning for vikarer reduseres fra fire til tre år. Både KrF og Venstre ønsket å redusere fireårsregelen til to år for alle typer midlertidige ansatte.
  • Sentrale fagforeningers vetorett over alternative turnuser fjernes, men bare innenfor helse- og omsorgsarbeid, vakt og overvåkningsarbeid, samt pendlersituasjoner. Etter NHOs syn burde denne muligheten omfatte alle bransjer og Arbeidstilsynet burde ha mulighet til å innvilge også der det ikke er enighet lokalt.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *