Skattedirektør Hans Christian Holte. (Foto: IDG)

Skal jakte bakmenn på byggeplassene

– Vi kommer ut på byggeplassene når vi neste år intensiverer jakten på arbeidsmarkedskriminalitetens bakmenn, lover skattedirektør Hans Christian Holte

Fordi bygg- og anleggsnæringen er den som er hardest rammet av ulovlig virksomhet, vil skatteetaten konsentrere seg om den i året som kommer, fortalte Holte i et møte mellom politi og kontrolletatene i Oslo torsdag.

Skattedirektøren berømmet næringen for å presentere gode samarbeidsinitiativ, og mente seriøse aktører i næringen vil være gode medspillere i å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet.

Han tok også til orde for forebyggende arbeid for at de mange utenlandske arbeidstakerne og mindre foretakene som kommer hit til landet, havner på rett side av loven.

Les også: Skattedirektøren ser at svarte herjer

 

Nødvendig bredt samarbeid

Skattedirektøren sa det trengs samarbeid på bred front for å møte de store utfordringene med ulovlig virksomhet. I statsbudsjettett er det satt av 25 millioner kroner til samarbeid mellom kontrolletater og tilsyn, og hvordan de skal brukes, utarbeides det nå en handlingsplan for, fortalte han.

Les også: Slik er arbeidsmarkedskriminaliteten

 

 

Næringen trenger hjelp

– Kontrolletatene, politiet og næringen har en felles beskrivelse av situasjonen. Det er et godt grunnlag for å intensivere innsatsen mot arbeidsmarkedskriminaliteten, slo riksadvokat Tor-Aksel Busch fast

Han la til at verken næringen eller kontrolletatene alene kan få bukt med de omfattende ulovlighetene. Det må samarbeid til.

 

«Før-premiere» for seriøsitetsveileder

I en lukket del av programmet tidligere på dagen, var den rykende ferske «Veileder for valg av seriøse leverandører» presentert. Den er utarbeidet av Byggenæringens Landsforening, og lanseres på Seriøsitetskonferansen i Oslo fredag.

Riksadvokaten likte det han hadde hørt om innholdet i veilederen:

– Den inneholder mange gode forslag til hvordan de seriøse kan styre unna aktører som driver ulovlig. Men veilederen blir enda bedre om den også knyttes opp til kontrolletatenes erfaringer på området, mente Busch.

Les også: Etterlyste bredere bransjeengasjement

Les også: Steng de kriminelle ute

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.