Riksadvokat Tor-Aksel Busch er blant innlederne på BNLs møte om seriøsitet i Oslo 19. juni. Han etterlyste nylig et bredere engasjement fra bransjen. Nå har bransjen mulighet til å vise at engasjementet for mer seriøsitet er stort.

Åpent møte om seriøsitet

– Vi ser fram til et spennende møte med mange spennende innledere som skal snakke om seriøsitet i byggenæringen, sier Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening. Riksadvokaten, Kripos, politiet, NHO og Fellesforbundet deltar på BNLs Generalforsamling 19. juni på Grand Hotel i Oslo.

BNL har gjennom mange år hatt seriøsitet på dagsordenen.

 

Bekymringsfull utvikling

– BNL er bekymret for utviklingen, og avsløringer presentert i media, viser hvordan bedrifter står overfor et trusselbilde som de ikke har erfaring med, eller kunnskap om til å håndtere. Dette krever ekstra årvåkenhet, sier Jon Sandnes i BNL.

BNL er i tett dialog med politi, skatt og Arbeidstilsynet når det gjelder å få på plass en verktøykasse som gjør det enklere for bedrifter å gjøre de nødvendige tiltakene.

 

Til regjeringen

BNL har også henvendt seg til regjeringen når det gjelder å få på plass effektive tiltak som kan bidra til å snu denne alvorlige utviklingen.

– Jeg oppfordrer medlemsbedriftene til å delta på dette møtet, hvor vi vil bli presentert virkelighetsbeskrivelser fra flere av dem som jobber og møter denne tematikken til daglig. Sett av tid, oppfordrer Sandnes.

 

Busch etterlyste bransjen

På møtet deltar nestleder Vigleik Antun i Kripos, Rune Søfting og Andreas Meeg-Bentzen fra Oslo politidistrikt, Jonas Bals i Fellesforbundet, NHO-sjef Kristin Skogen Lund og riksadvokat Tor-Aksel Busch. Sistnevnte etterlyste nylig et større engasjement fra bransjen da tilsynsetatene hadde et tilsvarende møte i begynnelsen av mai. Nå har bransjen mulighet til å vise at den er opptatt av å være seriøse.

 

Les mer om møtet på Grand Hotel 19. juni klokka 09.00-12.00 og meld deg på her. Gratis adgang.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *