Riksadvokat Tor-Aksel Busch hadde gjerne sett flere fra byggenæringen på seminaret om arbeidsmarkedskriminalitet i Oslo i går. Han varslet høyere prioritet av dette feltet i samtlige politidistrikter.

Etterlyste bredere bransjeengasjement

– Jeg savner et tydelig innslag fra byggenæringen. Hadde ventet flere for at de skal framstå som en troverdig aktør. Riksadvokat Tor-Aksel Busch hadde gjerne sett flere fra byggsektoren på seminaret om arbeidsmarkedskriminalitet i går.

Storsalen i Plaza hotell i Oslo ble i går fylt til randen av i hovedsak offentlig ansatte fra politiet og skatteetaten, men også flere fra Nav og Arbeidstilsynet, totalt 280 personer. De til sammen 12 fra de største entreprenørselskapene betegnet riksadvokaten som hederlige unntak.

 

Betydelig utfordring

De frammøtte fikk høre en rekke eksempler på hvordan kriminaliteten i byggebransjen kan arte seg, fra blant andre BNL-direktør Jon Sandnes, fra statssekretær Hans J. Røsjorde og fra Oslopolitiet.

Busch hadde skjønt alvoret i omfanget og utbredelsen av arbeidsmarkedskriminaliteten i blant annet byggebransjen da han ble orientert av Oslopolitiet i fjor høst.

– Byggebransjen er arena for en lang rekke kriminelle forhold, kunne Tor-Aksel Busch slå fast. – Vi kunne ikke sitte rolig og se på, så vi tok det opp med Skatteetaten, Nav, Økokrim og flere i fjor høst. Derfor er denne konferansen viktig.

Riksadvokaten gir prioriteringsdirektiver til landets politimestre, og nå vil arbeidsmarkedskriminalitet få større oppmerksomhet i samtlige politidistrikter.

– Dette er godt organisert virksomhet med potensial for vold, trusler og korrupsjon, mente riksadvokaten, som påpekte at også en lang rekke norske aktører skodde seg på denne virksomheten, selv om innslaget av utenlandske også var betydelig. – Vi får en ulik konkurranse basert på ulik kvalitet, mente Busch, og fryktet følgene av juks med kvalitetskrav ved bygging. Samtidig var han nøye med å påpeke at vi måtte unngå å stigmatisere en hel bransje.

 

Salen var nær full, men det var få fra byggenæringen i salen da arbeidsmarkedskriminalitet var tema.
Salen var nær full, men det var få fra byggenæringen i salen da arbeidsmarkedskriminalitet var tema.

– Tid for handling

– Nå er vi i en fase hvor vi må gå fra ord til handling, understreket Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, BNL.

Sandnes pekte på at mye av ulovlighetene i bransjen går under radaren til tilsynsetatene fordi det handler om arbeid i privatmarkedet, oppussing som ikke er søknadspliktig, der tilsyn ikke skjer.

Han hadde merket seg at den nye regjeringen hadde varslet forenklinger i regelverket på området, som er ønskelig, men han advarte likevel:

– Hvis man ikke klarer å gjøre det lettere å være seriøs, og vanskeligere å være useriøs, så må man tenke seg om.

– Det burde man gjort da man avskaffet revisjonsplikten for bedrifter med liten omsetning, sa Sandnes i en kommentar i Klassekampen i dag.

 

Jon Sandnes i BNL (t.v.) ville ha handling nå, men må nok fortsatt smøre seg med tolmodighet til Høyre/Frp-regjeringen får lagt fram sin nye handlingsplan, som statsekretær Hans J. Røsjordet varslet.
Jon Sandnes i BNL (t.v.) ville ha handling nå, men må nok fortsatt smøre seg med tålmodighet til Høyre/Frp-regjeringen får lagt fram sin nye handlingsplan, som statsekretær Hans J. Røsjorde varslet.

Sterkere grunnmur

Statssekretær Hans J. Røsjorde varslet en ny kontrollerbar og gjennomførbar handlingsplan mot økonomisk kriminalitet fra regjeringen.

– Vi vil ha en sterkere grunnmur med mest generelle tiltak uavhengig av bransje, og færre, men gjennomførbare tiltak. Vi vil prioritere de mest virkningsfulle tiltakene. Tiltak som dermed ikke blir med, kan likevel de respektive kontrolletatene vurdere.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *