Skattedirektøren ser at svarte herjer

– Den største utfordringen i denne jobben, er å imøtegå den svarte økonomien, forsikret skattedirektør Hans Christian Holte i et debattmøte i Arendalsuka tirsdag kveld.

I innledningen til debatten «Svarte natta», brukte han et eksempel på svart oppgjør for et ølfat til en restaurant som han selv hadde vært vitne til, for å vise hvor ufarliggjort og utbredt den svarte økonomien er.

Fra byggenæringen refererte han til erfaringene Tømrermester Kjetil Eriksen har gjort i Oslo.

– Eriksen sier at konkurransen er en helt annen nå enn for bare noen år siden, og opplever å være en nisjebedrift fordi han driver seriøst. Det er vanskelig å konkurrere med etablert og organisert kriminell virksomhet som unndrar seg skatter og driver med sosial dumping, slo skattedirektøren fast.

 

Gode holdninger blant folk

Han gledet seg likevel over undersøkelsen som var presentert samme dag, som viser at forbrukere har gode holdninger om de får nødvendig informasjon.

Les også: Flere velger hvitt hvis de kan

– Forbrukerne trenger bedre informasjon for å se om de handler med svarte virksomheter eller ikke, påpekte han.

 

Panelet i «Svarte natta» var så bredt at det knapt var plass på scenen til alle: (f.v.) Terje Breivik (V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Karin Andersen (SV), Anette Trettebergstuen (AP), statssekretær Torkil Åmland (FrP), skattedirektør Hans Christian Holte, Trude Tinnlund (LO), Ingebjørg Harto (NHO og Anders Folkestad (Unio). Jorunn Berland (YS) ble gjemt i høyre kant av bildet.
Panelet i «Svarte natta» var så bredt at det knapt var plass på scenen til alle: (f.v.) Terje Breivik (V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Karin Andersen (SV), Anette Trettebergstuen (AP), statssekretær Torkil Åmland (FrP), skattedirektør Hans Christian Holte, Trude Tinnlund (LO), Ingebjørg Harto (NHO og Anders Folkestad (Unio). Jorunn Berland (YS) ble gjemt i høyre kant av bildet.

Pris bestemmer for mye

I debattmøtet trakk blant andre LO-sekretær Trude Tinnlund fram Skien kommunes innkjøpsbestemmelser som et godt eksempel til etterfølgelse for flere. Kommunen legger nå større vekt på kvalitet, kompetanse, fagutdannete arbeidstakere og lærlinger, ikke bare laveste pris i sine anbud.

Les også: Telemark roses for strenge kompetansekrav

NHOs Ingebjørg Harto konstaterte at NHO er enig med LO i at det offentlige må stille krav om skatteattester, lønns- og arbeidsvilkår og at bedriftene har lærlinger.

Da skattedirektør Holte ble bedt om å kommentere dette, sa han:

– Som innkjøper for det offentlige i min tidligere jobb, vet jeg at det er tungt å se bort fra laveste pris i anbud. Man har jo budsjettrammer å forholde seg til.

 

– Nok prat om samarbeid

– Det har lenge vært mye prat om samarbeid mellom de ulike etatene, nå ønsker jeg snart å se konkrete resultater, sa skattedirektøren seinere i debatten.

– Samarbeidet mellom skattemyndigheter, arbeidstilsyn og politiet som foregår i Bergen, er et godt eksempel. Dette handler også om ressurser og at kontroll- og tilsynsmyndighetene og politiet har en felles trusselvurdering, mente han.

Les også: Vil ha ny tilsynsmodell i hele landet

Anette Trettebergstuen (AP) og Karin Andersen (SV) påpekte at etatene også må samarbeide med arbeidstakernes representanter på arbeidsplassene og regionale verneombud. De reagerte på regjeringens forslag om å fjerne tillitsvalgtes innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkårene.

– De tillitsvalgte blir som titusenvis av øyne for Arbeidstilsynet som ikke kan oppbemannes til å erstatte dem, hevdet de.

 

ROT ble «nedstemt»

Blant tiltakene mot svart økonomi, diskuterte det bredt sammensatte debattpanelet også ROT-fradrag. NHOs Ingebjørg Harto var nok den mest positive, hun viste til gode erfaringer fra Sverige. Mens SVs, Arbeiderpartiets, LOs og KrFs deltakere var avvisende. Statssekretær i Arbeidsdepartementet, Torkil Åmland (FrP), og Terje Breivik (V), sa de ville se an den tillyste utredningen om fradraget.

Debattmøtet Svarte natta! ble arrangert av Samarbeidet mot svart økonomi (LO, NHO, KS, YS, Unio og Skatteetaten).

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *