– Flere av disse punktene har kommet etter innspill fra næringen selv, og vi har arbeidet tett med både entreprenørene og andre i byggenæringen for å komme frem til denne listen, sa byrådsleder Stian Berger Røsland. (Foto: Høyre)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Skjerper kravene i Oslo

Oslo kommune lanserer en liste med ti punkter som skal hindre arbeidslivskriminalitet på kommunens mange prosjekter.

Oslo slår dermed følge med mange andre kommuner når de innfører nye krav til utførende og ansvarlige entreprenører i sine byggeprosjekter.

Du kan se hele tipunkts listen her.

Kontraktsbestemmelser

Kommunen innfører regel om maks to underleverandører og skriver at kravet vil gjøre det enklere å føre kontroll og ha kommunikasjon med de enkelte leddene i kjeden. Skal det brukes underleverandører krever dette uansett skriftlig forhåndsgodkjenning av oppdragsgiver.

Leverandøren skal på eget initiativ oversende liste over de personer som skal arbeide med å
oppfylle kontrakten, både før oppstart av arbeid og ved endringer i mannskapsstokken.

Kommunen setter også som krav at de gis utvidet adgang til å føre kontroll med at kravet til lønns – og arbeidsvilkår overholdes. Ved mislighold av bestemmelser om lønn eller arbeidsforhold, har kommunen også innført mer effektive sanksjonsmuligheter.

Lovlighetsteam

Som erfaringer viser i flere andre områder, er et økt samarbeid mellom ulike kontrolletater vesentlig for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Nå etablerer kommunen et såkalt lovlighetsteam med deltakere fra Skatt Øst, Arbeidstilsynet, Kemneren og eiendomsforetakene (Boligbygg, Undervisningsbygg og Omsorgsbygg). I tillegg vil kommunens byrådsavdeling for finans, utviklings – og kompetanseetaten delta i det felles kontrollarbeidet fremover.

Lærlinger påbudt

Kommunen skjerper også sine krav til bruk av lærlinger. Nå kontraktfestes det at norske leverandører i bransjer med behov for læreplasser, skal benytte lærlinger når de utfører oppdrag for kommunen.

Veiledende krav til antall lærlinger er 10 % av fagarbeiderne på oppdraget.

Videre skriver kommunen at lærlingklausulen, som kommunen tidligere benyttet, kun stilte krav til norske leverandører. De nye skjerpede kravene gjelder også for utenlandske leverandører.
Disse kan, for å oppfylle kravet, benytte personer hvis arbeid inngår som ledd i aktuell fagutdanning i annet EU/EØS – land.

I tillegg gjelder de skjerpede kravene ved bruk av underleverandører. Hovedleverandør må påse at oppfyllelsen av oppdraget, totalt sett, skjer med det påkrevde antall lærlinger.

Hovedformålet med bruk av lærlinger i kommunens kontrakter, er å sikre unge læreplass som nødvendig ledd i yrkesutdanning, og sikre rekruttering og tilstrekkelig faglig standard i bransjene, skriver kommunen.

Leverandører som benytter lærlinger må ha tilgjengelige fagarbeidere og ha en grad av ordnede forhold for å følge opp lærlingene i virksomheten.

Kommunen jobber for tiden med å utarbeide særlige kontraktsbestemmelser som skal legge til rette for effektive sanksjoner ved leverandørenes unnlatelse av å oppfylle kontraktskravene.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *