Frem til 2015 har tilsynet hatt et krav om en viss prosent pålegg om forbedringer når de var ute på tilsyn. (Foto: Arbeidstilsynet)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Store kontroller i byggebransjen

Over 100 personer slo til mot en rekke byggeplasser i Rogaland i går. En større kontroll i Østfold viste at 1 av 3 på byggeplassene arbeidet uregistrert.

Hele 702 selskaper på 152 byggeplasser ble kontrollert da politiet, Nav, Arbeidstilsynet, kemnere og Skatteetaten slo til i Rogaland i går.

Samhandling gir resultater

– Dette er Norges største kontroll mot arbeidsmarkedskriminalitet. Når etatene går sammen, gir det oss større kraft og bredde, sier tilsynsleder Gro Ellingsen i Arbeidstilsynet. Hun er talsperson for det tverretatlige samarbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet.

Av nesten de nesten 2.000 personene som ble kontrollert, manglet hele 324 byggekort. På Dagsrevyen utspant det seg pinlige episoder for huseiere som hadde engasjert svart arbeidskraft.

Mest alvorlig var det for ti personer som ble bortvist med hjemmel i politiloven, og to utlendinger som kan bli utvist for å ha jobbet i Norge uten å registrere seg.

Fem byggeplasser ble stengt på grunn av dårlig sikkerhet.
– Gjennom denne og fortsatte kontroller ønsker vi å komme de useriøse firmaene som driver ulovlig til livs. Sammen kan vi forhindre at mennesker blir utnyttet i arbeidslivet og at store verdier blir unndratt fra fellesskapet, sa Ketil Remman i Rogaland politidistrikt til NTB.

Store avvik i Østfold

21. og 22. april ble det gjennomført en omfattende felleskontroll av Arbeidstilsynet, Skatteetaten og lokale skatteoppkrevere i fellesskap i Østfold. Også her var resulatet nedslående – og ganske likt tallene fra Rogaland:

Etatene kontrollerte 18 byggeplasser, seks hver i Moss/Rygge, Fredrikstad og Sarpsborg.

65 forskjellige virksomheter, og 220 ansatte ble kontrollert.

15 av virksomhetene manglet registrering i MVA-registeret, opplyser Skatt Øst. 78, eller 35 prosent av de ansatte, var ikke oppgitt som ansatt hos arbeidsgiveren.

Nesten fire millioner kroner i merverdiavgift og over 2,5 millioner kroner i forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift sto ubetalt.

Arbeidstilsynet stengte også en byggeplass på grunn av farlige arbeidsforhold, de inndro 10 byggekort og ga 43 pålegg om byggekort, ifølge NRK Østfold.

– Kontrollen viser myndighetene at det er lite vilje til å endre ulovlig praksis blant de mindre seriøse aktørene, sa seksjonssjef Bjørn Marhaug i Skatt Øst.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *