Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Ikke på hjembesøk

– Vi velger ut hvilke bedrifter vi skal kontrollere ut fra risiko for skatteunndragelser, bygd på tidligere erfaring. Men vi har ikke hjemmel til å kontrollere i folks private hjem, sier direktør Øivind Strømme i regionavdelingen i Skattedirektoratet.

På Byggmesterforbundets landsmøte i mai ble det etterlyst kontroller også på private byggeplasser, altså i folk hjem, men der går det en grense selv for Skatteetaten.

 

Ansvarsfølelse

– Vi kan ikke gå inn i private hjem, det handler om privatlivets fred, understreker Øivind Strømme. – Men det er kommet en lov om kontant oppgjør for arbeid i private hjem, som ikke må overstige 10.000 kroner i løpet av ett år uten at man registrerer seg hos Skatteetaten. Det foreligger nå dommer både fra Drammen og Stavanger hvor private er dømt for brudd på denne bestemmelsen.

Totalt jobber over 1.500 ansatte i Skatteetaten med kontroller. I bygge- og anleggsbransjen gjennomførte etaten 860 bokettersyn i fjor, og de fleste ble gjort i mindre bedrifter, men altså ingen i private hjem.

– Vi kan bare henstille til folks ansvarsfølelse og opplyse om konsekvensene som manglende finansiering av offentlig velferd og mangel på garantier på arbeidet som gjøres.

Øivind Strømme sier at etaten også skal jobbe forebyggende, noe den gjør blant annet med Handle hvitt-kampanjen og gjennom et godt samarbeid med bransjeorganisasjoner og forbund også innen bygge- og anleggsbransjen.

 

Bygger på erfaring

Erfaringer fra tidligere kontrollvirksomhet, et omfattende tallmateriale samlet inn over mange år og bransjeundersøkelser, ligger til grunn når Skatteetaten skal velge ut hvilke bedrifter som skal kontrolleres.

– Vi analyserer tallmaterialet fra bedriftene og ser på utviklingen når det gjelder moms og andre avgifter samt sjekker mot flere registre når vi plukker ut aktuelle bedrifter.

– Men hvordan kontrollerer dere firmaer som ikke er registrert noe sted, undrer Byggmesteren

– Helsvarte virksomheter som ikke er registrert er en utfordring for oss, innrømmer Strømme. – Vi bruker det tallmateriale vi har også på firmaer vi ikke har vært i kontakt med tidligere. Vi har egne analysefolk som vurderer dette.

 

Nyttige tips

– Vi får inn mange tips, som alle registreres og kvitteres ut etter hvert som vi får behandlet dem og fulgt dem opp. Tips fra folk er viktige og flere tips har blitt til store saker.

Foruten egne registre og opplysninger fra innleverte oppgaver, henter Skatteetaten også informasjon fra banker, arbeidsgivere, kunder og leverandører. Presseoppslag, opplysninger fra politiet og andre offentlige etater samt åpne kilder som internett, blir også brukt i jakten på skattekroner.

 

Skiller seg ut

– Det er en relativt høy skattemoral i Norge og de fleste betaler skattene de skal. Det er noen bransjer som skiller seg negativt ut, og bygge- og anleggsbransjen er en av disse, påpeker Øivind Strømme, men legger raskt til: – Det betyr ikke at hele bransjen er useriøs.

Skatteetaten har gjennom mange år rettet en vesentlig innsats med varierte tiltak mot skatte- og avgiftsunndragelser i bygge- og anleggsbransjen. Gjennom de 860 bokettersynene som ble gjennomført i fjor avdekket etaten nær 930 millioner kroner i økte inntekter og 170 millioner kroner i økt moms. I 2011 var det 520 kontroller, som ga en inntektsøkning på 882 millioner kroner og 252 millioner kroner i økt moms. For 2010 var tallene 763 kontroller, næ 740 millionerkroner i økt inntekt og nær 155 millioner i økt momsinngang.

Les også: Kommentar: Vær så snill å handle hvitt,…

For lett skattekontroll

2 kommentarer til “Ikke på hjembesøk

  1. Skattevesenet toer sine hender og er tydeligvis handlingslammet mot den sektoren i Norge hvor det i volum er størst andel økonomisk kriminalitet.

    Vi snakker om tusenvis av oppdrag og milliarder av kroner utenfor enhver kontroll.Ikke overraskende at seriøse aktører i byggenæringen må pakke sammen da det ikke er rammevilkår for sunn og lovlig forretningsdrift.

  2. Ja, det er underlig at ikke omfanget av svart arbeid, som alle andre kjenner til, bare ikke Skattedirektoratet, skulle være grunn til å se nærmere på dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *