Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Krever nye tiltak mot svart arbeid

– Myndighetene må vise større handlekraft for å redusere omfanget av svart arbeid. Det trengs mer fysisk kontroll fordi potensialet for å oppdage ulovligheter er stort, mener Byggmesterforbundet.

– Svart arbeid i er i dag et økende samfunnsproblem. Den organiserte kriminaliteten utgjør en alvorlig trussel mot den seriøse delen av byggebransjen og mot viktige samfunnsmessige interesser ved at skatter og avgifter unndras, sier Byggmesterforbundet i en uttalelse som ble vedtatt på landsmøtet i Mo i Rana i går.

Byggmesterforbundet er kjent med myndighetenes anstrengelser for å bekjempe stadig økende skatte- og avgiftsunndragelser. Men selv med regelverksendringer for å redusere kontantkjøp, og økt risiko for kjøper av svart arbeid, går utviklingen feil vei.

 

Doblet ROT-marked

På tross av at omsetningen i markedet for rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT) har doblet seg de senere år, har markedsmulighetene for organiserte bedrifter i næringen nesten tørket ut. Fra flere hold bekreftes at omfanget av svart arbeid øker. I konkurranse med ulovlig virksomhet, er det de lovlydige bedriftene i markedet som faller utenfor.

Fordi det er stort potensial for å oppdage det betydelige omfanget av svarte arbeider, har næringen lenge etterlyst større vilje fra myndighetene til fysisk kontroll.

Myndighetenes reaksjon på oppfordringer fra næringen, er fortsatt avventende og det er derfor nødvendig å vurdere andre tiltak for å snu utviklingen.

 

Fradrag for ROT-arbeider

Byggmesterforbundets landsmøte vil vise til aksjonen i regi av Byggenæringens Landsforening (BNL) for å få etablert en ordning med ROT-fradrag i Norge. Aksjonen har som formål å få fram dokumentasjon knyttet til omfang og konsekvenser for bedrifter i byggenæringen og framskaffe fakta om ROT-fradragsordninger i våre nordiske naboland.

Byggmesterforbundet registrerer at det er ulike oppfatninger og erfaringer knyttet til ROT-fradrag. Likevel er det et fellestrekk med ordningene at de på en effektiv måte reduserer omfanget av svart arbeid. Samtidig sikres felleskapet økte inntekter ved at betydelig aktivitet blir fanget opp av skatte- og avgiftssystemet.

Byggmesterforbundets landsmøte kan ikke akseptere at seriøse bedrifter faller utenfor markedet fordi de følger skatte- og avgiftsregler, og krever at myndighetene iverksetter effektive tiltak mot svart arbeid og avgiftsunndragelser i byggenæringen.

Les også: Kraftig økning i bygge-konkurser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *