Fjern kø og offentlig kaos – få økt boligbygging

Til sammen kan det gi lavere vekst i boligprisene: Om det offentlige rydder i sine ulike «vesens» behandling av byggesaker og bidrar til flyt i trafikken, og byggenæringen bidrar med effektiv boligbygging.

Det er en konklusjon som kan trekkes etter en paneldebatt på representantskapsmøtet i Byggenæringens Landsforening (BNL) i går om hva som skal til for å sikre stabil og høy boligbygging over tid.

Landsforeningen har satt 38.000 nye enheter som sitt årlige måltall for boligbyggingen. Det er 8.000- 10.000 flere enn det som bygges i dag.
Styreleder i BNL, Jan Halstensen, sa sin oppsummering av debatten at næringen bare har samarbeidsparter for å oppnå det målet.
– Alle vil jo ha lavere boligpriser og derfor trengs en økt byggetakt. Løsningen ligger i å se utbygging i et regionalt perspektiv og få en flyt i kommunikasjonen, mente han.

 

Tomteprisene kan styres politisk, mente Kjell Skog.

Innovative og industrielle

Boligbyggerne selv vil gjerne bidra med innovasjon og effektivisering for å få økt byggetakt og lavere priser, forsikret to av dens representanter i paneldebatten, Emil Paaske som er regiondirektør i Veidekke Eiendom, og Kjell Skog, daglig leder i Byggmesteren Tromsø AS og styreleder i Byggmesterforbundet.

Men begge hadde flere høner å plukke med det offentlige som de mener skaper hindere for boligbyggingen.

 

– Kan styre tomteprisene

Kjell Skog spissformulerte årsakene til høye boligpriser slik: Standardheving, høye tomtepriser og tull og tøv fra myndighetene.
– Høye tomtepriser er politisk valgt og kan styres, mente han.

Til det han kalte tull og tøv i byggesaker, regnet han blant annet manglende veiutbedring som forårsaker høyere fraktkostnader, høye avgifter for frakt over kai og dårlig samordning av offentlige etaters behandling av byggesaker. Han poengterte også at tilgjengelighetskravene fordyrer boliger: – Selv om hensiktene er de aller beste, er det kanskje ikke rimelig at alle kan bruke toalettet på loftet.

 

Halvparten for stort

Veidekke eiendoms regiondirektør Emil Paaske viste med ett konkret eksempel hvordan Oslo kommunes spesielle bestemmelser om leilighetsstørrelser, skaper problemer i boligbyggingen. I prosjektet som er bygd på et industriområde på Rodeløkka, fulgte et pålegg om at halvparten av de 250 leilighetene skulle være familieleiligheter med fire rom. Alle de mindre leilighetene i prosjektet er solgt, de fleste store står derimot fortsatt tomme, eller de er solgt til utleie.

Paaske tok til orde for en forpliktende kollektivsatsing i Stor-Oslo, og mente regjeringen burde ha en boligminister, det kunne gjerne være en statsråd for bolig og samferdsel.

Fra salen sa daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen, seg enig i behovet for kollektivsatsing:
– Kommunikasjonen rundt de store byene, og særlig kollektive løsninger, er det viktigste for å få til en videre utvikling. Om ikke kollektiv transport bygges ut med jernbane, T-bane og busser, kan hele kommunikasjonen bryte sammen.

 

Full planprosess for en bolig

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, tok fatt i flere forhold som han mener hindrer boligbyggingen. En av dem er at kommunene gjør planprosessene mer vanskelig enn de trenger å være.

Han sa videre at myndighetens befatning med boligbyggingen må samordnes bedre.

Jæger advarte mot at Husbankens rolle i finansiering av boliger blir svekket fordi banken skal stille krav som til enhver tid ligger over gjeldende forskrift. Han la til at kravet om høyere egenkapital ved boligkjøp og økte krav til boligbyggernes garantistillelse, på hver sine måter kan begrense boligbyggingen.

En kommentar til “Fjern kø og offentlig kaos – få økt boligbygging

  1. Boligprisene avhenger av folks betalings-evne og -vilje, og balansen mellom tilbud og etterspørsel. Tomteknappheten i de større byene er det mest prekære, og denne tomteknappheten er i hovedsak politiker- og byråkratiskapt, med alt for store innsigelsesmuligheter i planprossessene fra over 20 høringsinstanser, i praksis nærmest med hver sin vetorett. Forøvrig rammes også byggebransjen av et svært høyt kostnadsnivå i Norge. Høyere renter vil neppe redusere boligprisene, men vil på sikt føre til enda større mangel på boliger i pressområdene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *