- Økningen i RNB vil bare bidra med litt over 500 nye boliger, mens behovet er å øke boligbyggingen med mer enn 10 000 boliger årlig, uttaler Lars Jacob Hiim. (Arkivfoto: Byggmesteren)

– For lite til Husbanken i RNB

– Husbanken får 2 milliarder ekstra i revidert nasjonalbudsjett (RNB) men har allerede søknader for 15,4 milliarder. Dette svarer ikke på behovet for å bygge mange flere boliger, sier Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes forening.

Før påske la regjeringen fram stortingsmeldingen om boligbygging, der man er tydelig på at boligbehovet i Norge er økende. Særlig Boligprodusentenes forening håpet at regjeringen derfor ville øke årets tilskudd til boligbygging gjennom Husbanken i revidert nasjonalbudsjett.

Les også: Litt mer til Husbanken og Enøk i revidert nasjonalbudsjett og Det er mye tunnel igjen for boligprodusentene

Husbanken fikk til 500 nye boliger

I sin kommentar til revidert nasjonalbudsjett skriver Boligprodusentenes forening at regjeringspartiene og SV har inngått avtale om revidert nasjonalbudsjett som nå er under behandling i Stortinget. De ser behovet for å løfte boligbyggingen og har blitt enige om en boligpakke som øker Husbankens lånerammer med 3 milliarder kroner.

Av dette skal 2 milliarder kroner gå til lån til boligkvalitet, og 500 millioner kroner hver til lån til studentboliger og startlån til førstegangsetablerere. I tillegg er det noe midler til energieffektivisering i bygg.

– Boligprodusentene er positive til økning av Husbankens lånerammer, men vi mener at det er alt for lite med økning på 2 milliarder kroner. Dette vil bare bidra med litt over 500 nye boliger, mens behovet er å øke boligbyggingen med mer enn 10 000 boliger årlig, uttaler Lars Jacob Hiim.

Hiim peker på at Husbanken hittil i år har fått søknader om lån til boligkvalitet på til sammen 15,4 milliarder kroner. Lånerammene for 2024 er sprengt selv om de nå økes med 2 milliarder kroner. Mange søknader må derfor avslås i en tid da det er stort behov for å stimulere bygging av nye boliger.

Boligprodusentene kommer nå til å jobbe for å få på plass flere tiltak fremover for å øke boligbyggingen, fastslår foreningen.

En kommentar til “– For lite til Husbanken i RNB

  1. ER DET MULIG OG FÅ HUSLÅNET OVER TIL HUSSBANKEN PGA.RENTEN OG LØPETIDEN .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *