Lars Jacob Hiim leder Boligprodusentenes forening i tøffe tider. (Foto: Byggmesteren)

Det er mye tunnel igjen for boligprodusentene

– Vi ser nå en forsiktig oppgang i salget av småhus og leiligheter. Men de tøffe tidene er langt fra over, sier direktør Lars Jacob Hiim på Boligkonferansen.

For 15. gang arrangerer Boligprodusentenes forening Boligkonferansen for sine 800 medlemmer som produserer over halvparten av landets boliger, hytter og andre bygg. Statistikken viser at norsk boligbygging er på bunn – det er flere tiår siden det ble bygget så lite som nå.

Les også: – Regjeringen glemmer byggenæringen som sliter mest

Når snur det for boligprodusentene?

– Tallene for nyboligmarkedet så langt i 2024 viser en utflating. Det tyder på at bunnen er nådd, men boligbyggingen er bare på halvparten av behovet. Det positive i april er at vi ser en økning i salget av nye boliger, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim.

Men det er småtall sammenlignet med boligbehovet i markedet: Solgte nye boliger hittil i år er 4 852 boenheter, som er 6 prosent over tilsvarende periode året før. Fordelt på boligtyper ser vi at eneboliger er 14 prosent under, småhus er 34 prosent over og leiligheter er 6 prosent over tilsvarende periode året før.

Årets spørsmål på Boligkonferansen er hvor lenge denne nedgangen vil vare. Blir det en bratt innhenting i 2026 eller en sakte økning frem mot 2027 og 2028?

– Vi ser at huskunder og produsenter har begynt å venne seg til rentenivået. Produsentene har kuttet kostnader, nedbemannet og endret på sine husmodeller for å møte markedet. Nå er vi klare til å bygge mange flere boliger som vanlige folk har råd til, sier direktør Lars Jacob Hiim på Boligkonferansen. (Foto: Byggmesteren)

Selv om Hiim ser noen lyspunkter, vil konsekvensen av det lave salget og igangsettingen skape utfordringer i årevis.

– Boligprodusentene har beregnet at den lave aktiviteten vil føre til 40 000 færre ferdigstilte boliger de neste årene, noe som tilsvarer en by på størrelse med Lillestrøm, understreker Hiim.

– Vi tror at renta er høy nok nå og vil ligge på dagens nivå en god stund. Veksten vil ta seg opp fremover. Men verden er usikker og når utsiktene endrer seg må vi endre på innretningen av norsk pengepolitikk, sier direktør for pengepolitikk i Norges Bank Ole Christian Bech-Moen. (Foto: Byggmesteren)

Nå håper en samlet byggebransje på strakstiltak fra regjeringen, Storting og kommunene.

– For at vi skal unngå å tape ytterligere boligforsyning er det svært nødvendig med kraftfulle og raske tiltak for å få fart på boligbyggingen, sier Hiim som forventer at hjelpen kommer på plass før sommeren.

Utlånsforskriften for nye boliger må endres, slik at bankene kan innvilge flere boliglån. Husbanken har allerede lånt ut årets midler og må få påfyll. Boligprodusentene anslår at 20 milliarder ekstra vil tilføre 5 000 nye boliger, som det er et økende behov for.

– Gjør noe med utlånsforskriften og Husbanken før sommeren. Unge med god utdannelse og jobber bør få mulighet til å kjøpe bolig selv om de ikke har 15 % egenkapital, fastslår styreleder Benth Eik.

Prognosesenteret ser mye tunnel og få lyspunkter for boligprodusentene i 2024 og 2025.

– Vi kommer til å slite med høyt rentenivå i flere år fremover og vi tror det bare kommer et mindre rentekutt i desember, sier Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret

Hun og Prognosesenteret tror ikke det blir billigere å kjøpe inn byggevarer og lønne ansatte fremover.

– Byggevarekostnadene er fortsatt 30 prosent høyere enn de var før pandemien. Svak kronekurs, høy lønnsvekst og lav arbeidsinnvandring vil holde kostnadene oppe. Entreprenørene må jobbe hardt for å tjene penger, sier Macic på Boligkonferansen.

Hun er urolig for byggevarehusene og de andre delene av byggenæringen som leverer til boligprodusentene.

– Verdiskapningen reduseres i hele bransjen når omsetningen faller med så mange milliarder og kvadratmeter, sier Macic.

Sjeføkonomen tror det blir lenge til boligprodusentene er tilbake på gamle høyder. Om Prognosesenterets beregninger slår til, vil det bli igangsatt 29 000 boliger i 2026, men selv det er langt under boligbehovet.

– Dere står i en tøff og krevende situasjon. Stå i den

Før påske la regjeringen fram stortingsmeldingen om boligbygging, der man er tydelig på at boligbehovet i Norge er økende.

Statssekretær i kommunal- og distrikts departementet Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp) bekrefter at regjeringen og Boligprodusentenes forening deler samme virkelighet: Nå bygges det alt for få boliger og verre kan det bli. Den norske eiermodellen er i fare og de unge presses ut av boligmarkedet.

– Boligmeldingen gir økt fokus på boligpolitikk og vil gjøre det enklere å bygge fremover. Markedet har snudd og det er harde tider, men vi håper at boligbyggerne kommer tilbake og gjør sin viktige jobb, sier statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti. (Foto: Byggmesteren)

Men Porsanger Anti kan ikke love strakstiltakene byggenæringen ønsker seg før sommeren.

– Dere står i en tøff og krevende situasjon. Men vi må bremse inflasjonen og redusere behovet for flere renteøkninger – det er jo også viktig for boligbyggingen, sier Porsanger Anti.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *