Bangegården (oppført ca. 1790) i Tollbugata 62 på Strømsø i Drammen får 2,2 millioner kroner i tilskudd. (Foto: Google Maps)

Millioner til fredede bygg i Buskerud

I dag er det rundt 450 fredete bygninger i Buskerud. Nå får 14 av bygningene som er i privat eie 10 millioner i tilskudd.

I siste møte vedtok hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune å fordel 10 millioner kroner i tilskudd til fredete bygg i privat eie i Buskerud.

Støtter bevaring i Buskerud

– Vi har mange fredede bygninger i Buskerud, og det er viktig at disse blir tatt vare på.

– Det er ekstra hyggelig å kunne gi tilskudd til engasjerte eiere som legger ned mye tid og krefter i å vedlikeholde bygningene for å bevare dem for ettertiden, sier Morgan Langfeldt (Frp), leder av hovedutvalget.

Disse bygningene får tilskudd:

 • Bangegården (Tollbugate 62) – Drammen: kr 2 233 000,-
 • Børneasylet (Tollbugate 48) – Drammen: kr 350 000,-
 • Lærumgården (Gyledenløves plass 1) – Drammen: kr 350 000,-
 • Flesberg prestegård – Flesberg: kr 150 000,-
 • Gudbrandsgard – Hol: kr 1 800 000,-
 • Larsgard søre – Hol: kr 2 000 000,-
 • Larsgard søre – Hol: kr 50 000,-
 • Medhus – Hol: kr 610 000,-
 • Veslegard – Hol: kr 2 050 000,-
 • Helgelandsmoen – Hole: kr 110 000,-
 • Storøen – Hole: kr 100 000,-
 • Berg nedre – Kongsberg: kr 74 000,-
 • Bjøre søndre – Krødsherad: kr 33 000,-
 • Skrepperud – Nore og Uvdal: kr 90 000,-

 

Det er Riksantikvaren som fordeler tilskuddsmidlene til fylkeskommunene. Fylkeskommunens oppgave er å gå gjennom søknadene og foreta en prioritering, og gi tilskudd til de ulike prosjektene. Tilskudd til fredete kulturminner fra Riksantikvaren er statlige midler som fordeles. Tildelingen nå har derfor ingen innvirkning på Buskerud fylkeskommunes egen økonomi.

Innen fristen 1. november 2023 hadde Buskerud fylkeskommune mottatt 18 søknader.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *