(Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Ny undersøkelse om kvaliteten på fag- og svenneprøver

– Vi erfarer at de som sitter i prøvenemndene ønsker et bedre vurderingsfellesskap på tvers av nemnder og fylker, og en mer omforent vurderingspraksis, sier prosjektleder ved Fafo Tove Mogstad Aspøy.

Hvert år går 30 000 personer opp til fag- og svenneprøven i Norge. Nå har Forskningsstiftelsen Fafo foretatt en gjennomgang av prøvenemndene og kvaliteten på vurderingene som gjøres i fag- og svenneprøver.

Les også: 9 av 10 består fag- og svenneprøven

Rapporten kan leses på Fafos nettsider, sammen med en oppsummering.

Felles vurderingspraksis på tvers av fag

– I vårt arbeid med denne gjennomgangen erfarer vi at de som sitter i prøvenemndene ønsker et bedre vurderingsfellesskap på tvers av nemnder og fylker, og en mer omforent vurderingspraksis. Dette sammen med andre funn i gjennomgangen er nå overlevert Utdanningsdirektoratet, sier prosjektleder ved Fafo Tove Mogstad Aspøy.

Dette er hovedfunnene i gjennomgangen:

  • Det er betydelige ulikheter i gjennomføring av fag- og svenneprøvene, knyttet til forskjellige fagtradisjoner
  • De fleste består fag- og svenneprøven, men det er betydelig fagvariasjon
  • Fylkeskommunen oppnevner, men følger i mindre grad opp, prøvenemnder
  • Prøvenemndsmedlemmene bakgrunn varierer mellom fag
  • Det er stor variasjon i hvordan de ulike fagprøvene vurderes

Prøvenemndene og lærebedrifter viktig

Intervjuene som forskerner i Fafo gjennomførte viser at personlig egnethet hos prøvenemndsmedlemmene er viktig for å ivareta rettferdigheten rundt fagprøven. Kvaliteten ved lærebedriften må også forstås som et element ved prinsippet om rettferdig vurdering.

– Kvalitet i opplæringen som sådan kan ikke kontrolleres av prøvenemnda alene – dette krever gode lærebedrifter og et system for tilsyn med opplæringen som foregår der, oppsummerer Fafo i rapporten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *