Kunnskapsminister Guri Melby. (Foto: Regjeringen)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Unntak lar flere gjennomføre fag- og svenneprøver

Kunnskapsdepartementet gjør unntak fra noen av kravene til gjennomføring av fag- og svenneprøver, slik at så mange som mulig kan ta sine fag- og svenneprøver denne våren.

– Vi har også endret forskriften slik at elever gis rett til vitnemål uten eksamen, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Les også: Tømrerlærlinger får ta eksamen

Viktig tiltak for mange unge

– Bakgrunnen for endringene er målet om at færrest mulig blir forsinket i opplæringsløpet som følge av korona-viruset. – Vi skal tilbake til mer normale tilstander så raskt som mulig, men enn så lenge vil jeg gjøre alt jeg kan for at ingen skal havne bakpå i opplæringsløpet sitt, sier kunnskapsminister Guri Melby. 

Regjeringen har tidligere bestemt at alle eleveksamener avlyses våren 2020. For at elever skal få rett til vitnemål uten eksamen har kunnskapsministeren fastsatt endringer i forskrift til opplæringsloven, og forskrift til friskoleloven. Kunnskapsministeren har også fastsatt en midlertidig adgang til å avkorte læretiden.

I tillegg har Kunnskapsministeren fastsatt en midlertidig adgang til å gjøre unntak fra kravene til prøvenemndas tilstedeværelse under fagprøver, svenneprøver, praksisbrevprøver og kompetanseprøver. Endringene trådt i kraft i 30.april.

Opplæringsloven og friskoleloven

Dispensasjon fra eksamen og avkortning i læretiden gjelder for denne våren. Dispensasjon fra kravene til prøvenemndas tilstedeværelse gjelder ut året.

Kortversjonen av forskriften er som følger. Det gis:

  • Midlertidig unntak fra kravet om å fullføre læretiden etter bestått prøve.
  • Midlertidig unntak fra kravet til omfang av opplæring i bedrift før man kan oppmeldes til prøven for de som har vært permittert eller oppsagt. Kandidaten må samtykke til tidlig oppmelding.
  • Midlertidig unntak fra kravene om at hele prøvenemnda er tilstede.
  • Unntak fra vitnemålskravene for elever som ikke får gjennomført eksamen på grunn av covid-19. Unntaket gjelder ikke for eksamenen som ifølge læreplanen kreves før fag- eller svenneprøve eller for eksamen som kreves for flyteknisk sertifisering.

De nye reglene er tatt inn i §§ 23-523-6 og 23-7 i forskrift til opplæringsloven og i § 3-38c i forskrift til friskoleloven.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *