Skal årets kull med tømrerlærlinger få tatt svenneprøven, må de først bestå teorieksamen. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Håper at landets tømrerlærlinger får ta teori- og svenneprøver

En mindre andel av landets tømrerlærlinger er blitt permittert eller er i karante. Nå håper opplæringskontorer i hele Norge at de kan avholde teorieksamen og svenneprøver i løpet av våren.

Det forteller fagsjef for kompetanse i Byggmesterforbundet, Øivind Ørnevik, som i går deltok på et stort videomøte med over tyve opplæringskontorer i hele landet.

Jobber hardt for å utdanne

– Alle kontorene som deltok i møtet orienterte kort om situasjonen lokalt. De fleste kontorene meldte at en mindre prosentandel lærlinger var blitt permittert, men dette varierer en del fra sted til sted og fra fag til fag. Alle gjør det de kan for å holde hjulene gående og oppmuntrer til så normal drift som mulig, mens alle pålagte smitteverntiltak selvsagt følges, sier Ørnevik til Byggmesteren.

Mange av permitteringene skjer nå som en følge av lavere etterspørsel og avbestillinger fra privatkunder. Ved permittering vil ikke lærlingene ha mulighet til å avvikle fag- eller svenneprøven i bedriften.

– Noen av lærebedriftene forteller at de begynner å merke en nedgang med hensyn til oppdrag i private hjem, ikke bare på grunn av frykt for smitte, men på grunn av usikkerhet hos folk om egen økonomi. Det kom innspill om at det bør løftes mer fram i media at det er trygt å slippe håndverkere inn i hjemmet når smitteverntiltak følges, sier Ørnevik.

Det opplæringskontorene frykter mest nå, er at lærlingene ikke får fullført utdannelsen sin til normert tid. Eksamen er som kjent allerede avlyst for videregående skoler.

– De fleste kontorene uttrykte stor bekymring for myndighetenes avlysing av eksamen for de videregående skolene, sier fagsjef Øivind Ørnevik. (Foto: Byggmesteren)

En avlysning av den sentralgitte teorieksamen TMF 3102 vil få store ringvirkninger, advarer Ørnevik:

– Avlyses eksamen vil lærlingene heller ikke kunne gå opp til praktisk svenneprøve. Noe som igjen vil få negative konsekvenser for den enkelte kandidat, bedriftene og arbeidsmarkedet, sier fagsjef Øivind Ørnevik og presiserer at nevnte eksamen ikke avholdes for elever som går to år i skole, den såkalte 2+2 modellen.

Ørnevik legger til at Byggmesterforbundet, BNL og NHO har sagt tydelig fra om disse bekymringene til Kunnskapsdepartementet og regjeringen.

Bergen: Få permitteringer

– Vi sitter akkurat og melder opp 80 – 90 lærlinger til sine svenneprøver i april og mai, sier Jarl-Erik Fosse, opplæringsleder ved Opplæringskontor for tømrerfaget i Bergen.

– Dette er en ny situasjon for lærebedriftene og lærlingene, sier Jarl-Erik Fosse. (Foto: Øivind Ørnevik)

Han har ikke fått inn mange meldinger om permitteringer av lærlinger tilknyttet opplæringskontoret.

– Noen lærebedrifter har spurt om oss om dette og hva reglene er. Noen få lærlinger har fått varsel om at de kan bli permittert, sier Fosse som skal kartlegge situasjonen i detalj med lærebedriftene i den kommende uken.

– Men det har ikke vært noen telefonstorm. Langt i fra. Jeg vil også berømme lærebedriftene som nå tar alle forhåndsregler og smittevernet seriøst. Det er en ny måte å arbeide på for bedriftene og den enkelte håndverker, sier Jarl-Erik Fosse.

Oslo: Få permittert men stor usikkerhet

– Av 540 tømrerlærlinger er 28 blitt permittert, sier daglig leder Harald Hansen i opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus. Et mindre antall lærlinger har fått permitteringsvarsel, er hjemme i karantene eller passer barn og noen har fått koronaviruset.

Skal det bli svenneprøver på Østlandet må Yrkesnemndene og fylkeskommunen ta grep.

– Det hele er usikkert. For vår del er det viktigste at nemndene nå reiser ut til lærebedriftene og bedømmer. Da kan vi få gjennomført de prøvene som det er mulig å gjennomføre på byggeplassene, sier Hansen.

Det er viktig at bedømminger tas fortløpende, slik at ikke alt for mange kandidater hoper seg opp.

– Nå ser vi etter alternative steder der flere svenneprøver kan gjennomføres trygt og smittefritt. Kanskje i samarbeid med Optimera eller en annen byggevarekjede, forklarer Hansen.

– Svenneprøven er veldig viktig for ungdommene. Mange har planlagt videre utdannelse, er innkalt til militæret og så videre. Nå må vi gjøre alt vi kan for å la dem gå opp, sier daglig leder Harald Hansen i opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus. (Foto: Byggmesteren)

Utplassering av elever bør gjennomføres som normalt, mener opplæringskontoret.

– Vi mener at dersom det er arbeid og læring å få i bedriften, og skolen er stengt, så er det ekstra viktig for både elever og bedrift at praksisplassene er åpne og gjerne forlenges. Lag en lokal avtale og la eleven bli, eventuelt frem til en læreplass i juni, sier Hansen.

Han presiserer at det fortsatt er et stort behov for arbeidskraft i markedet. Et anselig antall utenlandske arbeidere er reist hjem og mange fagarbeidere er nå i karantene.

– Mange bedrifter sliter med å holde hjula i gang og andre har motsatt problem. Har du behov for arbeidskraft, så si fra til opplæringskontoret og andre. Vi skal greie å flytte på både lærlinger og svenner, sier Hansen som har fått mange henvendelser om dette den siste uka.

Opplæringskontoret er fast bestemt på å gjennomføre løpet for alle sine tømrerlærlinger.

– Vi skal finne løsninger i samarbeid med fylkeskommunen slik at vi kan oppfylle våre lærlingkontrakter, sier Harald Hansen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *