Branntest av 3-doble gitterdragere med vertikallast. (Foto: RISE Fire Research AS)

Takstoler beskyttes med brannmaling

Norske Takstolprodusenters Forening, Biokjemi Norge og RISE Fire Research gjennomfører nå en serie tester av brannmotstand for takstoler med spikerplater.

Nå er to av testene gjennomført hos RISE Fire Research AS og rapportene kan du lese på foreningens hjemmeside.

Tredoble gitterdragere beholdt bæreevnen

Det er gjennomført to fullskala branntester av takstoler med spikerplater beskyttet av brannmaling. Branntestene ble gjennomført etter NS-EN 1365-2, og påført ugunstigste ulykkeslast som utgjør 2,0 kN/m2 under testene.

3-doble gitterdragere før branntesting. (Foto: RISE Fire Research AS)

Den første testen ble gjennomført på gitterdragere skrudd sammen til triple dragere med samlet bredde 3 x 36 mm. Den enkelte gitterdrager (bredde 36 mm) ble bygget med spikerplater og påført brannmaling etter sammenskruing.

Prøvestykkene ble utsatt for standard brannbelastning med varighet over 60 minutter. Prøveresultatene viste at bæreevnen ble opprettholdt i 60 minutter da temperaturen ikke overskred 300 Cͦ for verken trevirket eller spikerplatene.

Enkle gitterdragere med brannmotstand i 18 minutter

Den andre testen ble gjennomført med enkle gitterdragere med bredde 45 mm. Også denne ble påført vertikallast 2,0 kN/m2, tilsvarende ugunstigste ulykkeslast.

Enkle gitterdragere før branntesting. (Foto: RISE Fire Research AS)

Spikerplatene og trevirket var påført volumøkende brannmaling. Prøveresultatet viste motstand mot brann i 18 minutter før bruddkriteriet ble overskredet. Se figur 3 og 4.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *