Vellykket branntest av blåseull. (Foto: Knauf Insulation)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Brannsertifiserte blåseull i Norge og Sverige

Knauf Insulations blåseull er nå brannsertifisert i både Norge og Sverige. Sertifiseringen er frivillig, men gir økt konkurranseevne ved prosjekter med høye krav til brannvern.

– Brannsertifiseringen var veldig viktig, sier Erland Brørby, kundeansvarlig i Knauf Insulation i Norge.

Fullskala branntester

En ting er å vite, og en helt annen ting er å ha tredjepartssertifisering på at det stemmer fra en uavhengig og internasjonalt godkjent kontrollmyndighet. Slik var det med Supafil blåseull. Produktet er ikke brennbart og har den høyeste klassifiseringen når det gjelder brannvern, A1, i henhold til internasjonal standard.

Supafil er også testet og godkjent når det gjelder de tekniske egenskapene. Mer skal ikke være nødvendig, men i Norge opplevde blåseullentreprenørene likevel at det var en viss usikkerhet blant bestillere når det gjaldt blåseullens egenskaper ved brann.

– Derfor bestemte vi oss for å gjennomføre en frivillig brannsertifisering hos det tekniske forskningsinstituttet Rise Fire Research i Trondheim, sier Kenneth Ingemarsson, teknisk sjef for Norden i Knauf Insulation.

(Foto: Knauf Insulation)

Knauf Insulation leverte fire enheter på cirka fire ganger fire meter som skulle testes, dvs. en fullskala branntest. Dels to bærende loftkonstruksjoner, dels to bærende ytterveggskonstruksjoner. Alle var bygget i henhold til norsk byggstandard og isolert med Supafil blåseull.

– Konstruksjonene ble utsatt for åpen flamme i en ovn. Først ble to konstruksjoner testet i 30 minutter hver, deretter ytterligere to konstruksjoner i 60 minutter, sier Kenneth Ingemarsson.

Resultatet ble klart godkjent på alle fire testene. Det betyr at Supafil nå har dokumenterte egenskaper for å brukes i de vanligste bygningskonstruksjonene i henhold til Rise-tester og EN-standarder både i Norge og Sverige.

Økt etterspørsel

– For mange kunder er bevis på brannsertifisering nødvendig ved bestemte prosjekter for å oppfylle bygningens krav til brannvern. Nå har vi all nødvendig dokumentasjon når det gjelder blåseull, sier Erland Brørby, kundeansvarlig i Knauf Insulation i Norge, og fortsetter:

– På det norske markedet har etterspørselen etter blåseull økt med 20–30 prosent de siste årene. Om brannsertifiseringen har påvirket salget, vet jeg ikke, men det er naturligvis ingen ulempe.

(Foto: Knauf Insulation)

For ytterligere dokumentere brannsikkerheten har Knauf Insulation latt en uavhengig brannkonsulent kontrollere brannsikkerheten i andre konstruksjoner isolert med Supafil blåseull.

– Også disse konstruksjonene er gransket og godkjent, sier Kenneth Ingemarsson, som ikke nøyer seg med det.

– Vi har også nylig innledet et prosjekt med danske Teknologiskt Institut, DBI som lager branntester, både i liten og stor skala, på de skivene og rullene med isolasjon som er mestvanlige på det europeiske markedet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *