Limtre tåler fullstendig brannforløp. (Foto: Sweco)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Limtre tåler fullstendig brannforløp

En branntest viser at limtrekonstruksjoner kan dimensjoneres til å opprettholde sin bæreevne gjennom et fullstendig brannforløp. Dette åpner i større grad for å bruke limtre i høye bygg.

Norske Limtreprodusenters Forening har i samarbeid med rådgiverselskapet Sweco fått testen utført. Rune Abrahamsen i Limtreforeningen forklarer at testen ble utført av SP Fire Research i Trondheim etter anvisning fra Sweco.

– Tre limtresøyler med grove dimensjoner ble instrumentert med temperaturfølere og undersøkt gjennom en standard ISO-brann i 90 minutter og etterfølgende avkjølingsperiode, sier Abrahamsen.

Slukket av seg selv

Abrahamsen forteller at søylene fortsatte å forkulle også etter at brannen var over, men forkullingen stanset opp av seg selv etter hvert som temperaturen sank i ovnen.

Klikk for stort bilde. (Foto: Sweco)

– Trevirket som ligger innenfor forkullingslaget forblir intakt, og kan dimensjoneres slik at det holder bygget oppe etter at brannen er over. Sweco har vurdert resultatene fra testen opp mot et fullstendig brannforløp og slår fast at funksjonskrav til hovedbæresystem i brannklasse 3 og 4 kan tilfredsstilles..

 

Skal være stabilt

I Teknisk forskrift er kravet at hovedbæresystemet i brannklasse 3 og 4 skal bevare sin stabilitet gjennom et fullstendig brannforløp.

– Det betyr at bæresystemet skal opprettholde sin bæreevne fra antennelse og til en brann har slukket av seg selv. sier Abrahamsen.

Bæresystemer i limtre med store dimensjoner må ikke forveksles med massivtre.

– Massivtre har også god brannmotstand, men på grunn av større areal av eksponerte treoverflater må massivtre vurderes særskilt, sier Abrahamsen.

 

Mer informasjon finnes på Limtreforeningens hjemmeside der følgende rapporter kan lastes ned:

  • Fullstendig brannforløp i limtrekonstruksjoner. Vurdering av resultater fra branntest. Rapport Rev 00 laget av Sweco. Datert 03.04.17
  • Brannteknisk prøvning av limtresøyler basert på NS-EN 1363-1. Rapport ver 1 laget av SP Fire Research AS. Datert 2016-08-26

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *