(Illustrasjonsfoto)

Fem ansatte trenger ikke verneombud

– Regjeringen går for langt når den foreslår at også de minste bedriftene må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

– Det er lettere å ha oversikt over arbeidsmiljøutfordringene, og ta dem direkte opp med arbeidsgiver i de mindre virksomhetene, påpeker Bygghåndverk Norge i et høringsinnspill.

Landsforeningen tar tak i regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som nå skal behandles i stortingets arbeids- og sosialkomite. Det foreslås blant annet at bedrifter med opptil 30 ansatte skal ha arbeidsmiljøutvalg. Dagens krav er bedrifter med inntil 50 ansatte. Videre foreslås det at bedrifter med minst fem ansatte skal ha verneombud.

 

Arbeidsmiljøutvalg for 10

Bygghåndverk Norge sier seg enig i at terskelen for arbeidsmiljøutvalg senkes fra 50 til 30 ansatte, men ser ingen grunn til at bedrifter med inntil 10 ansatte skal pålegges dette.

Det må i tilfelle være fordi ansatte og arbeidsgiver er enig i at det opprettes.

Oversiktlige forhold

Landsforeningen påpeker videre at det er oversiktlige forhold i bedrifter med opptil fem ansatte, så arbeidsmiljøspørsmål tas direkte opp med arbeidsgiver. Det er også en velfungerende ordning med regionale verneombud i bygg- og anleggsnæringen. Den har som hovedoppgave å oppsøke virksomhetene som ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg for å veilede dem og ivareta oppgavene som verneombud, argumenterer Bygghåndverk Norge.

Bygghåndverk Norge er en frittstående arbeidsgiverorganisasjon for ulike landsforbund innen bygghåndverk stiftet i 2022 av Malermestrenes Landsforbund og Byggmesterforbundet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *