Bakteppet er Oslo: Daglig leder Stine Askautrud i Håndverksbygg AS, stortingspolitiker Mudassar Kapur (H), byggmester Åsmund Østvold, byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H) og malermester Jens Erik Solberg i Akershus Byggentreprenør AS. (Foto: Byggmesteren)

Håndverkerne og Høyre møtes før kommunevalget i Oslo

– Vi går til valg på økt boligbygging og enklere regelverk, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg og stortingspolitiker Mudassar Kapur. – Da har dere en ryddejobb foran dere, svarer håndverkerne i Bygghåndverk Norge.

– Før kommunevalget vil vi spørre politikerne om hva de vil gjøre lokalt og på Stortinget med aktuelle saker og rammevilkårene for lokale håndverkere, sier byggmester Åsmund Østvold i landsforeningen Bygghåndverk Norge.

Byggeforbud og saksbehandlingstid

Et halvt år før kommunevalget ligger byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg og Oslo Høyre godt an. Boligbygging og boligpolitikk blir en av partiets hovedsaker i valgkampen, sier Lae Solberg.

– Boligbyggingen må økes slik at vanlige folk fortsatt kan bo i byen vår. Nå er jeg bekymret for at den muligheten glipper og derfor blir dette en av Oslo Høyres viktigste kampsaker. Kanskje den viktigste, sier byrådslederkandidaten som lenge har engasjert seg i seriøse innkjøpsregler og rammevilkår for byens lærebedrifter.

– Det aller viktigste nå for byens håndverksbedrifter og økt byggetakt er mer forutsigbarhet. Byggeforbudet i Oslo er en katastrofe for oss utførende håndverkere – og så har vi byggesøknader som ligger til behandling i fire og fem år på grunn av bagateller. Lærebedrifter som oss tar ikke inn lærlinger fordi Oslomarkedet er blitt så usikkert og tungvint å bygge i, svarer Stine Askautrud.

– Jeg har nylig vært i Bodø, Tromsø og Stavanger der håndverkere og folk har samme erfaring med byggesaksbehandlingen som dere i Oslo. Kommunene bør se på dette, sier stortingspolitiker Mudassar Kapur fra Høyre. (Foto: Byggmesteren)

Håndverkerne og Høyre ser likt på kommuners praksis med å stadig utsette sin byggesaksbehandling med såkalte mangelsbrev.

– At det spekuleres i å utsette saksbehandlingstiden med mangelsbrev har jeg hørt fra mange. Jeg skal ikke påstå at det er sånn, men det er skjellig grunn til mistanke, sier Lae Solberg som mener at praksisen skyldes et kulturproblem i Plan- og bygningsetaten og særlig i ledelsen i Oslo kommune.

– Skal det bli endring må det tas i toppen slik at vi får en Ja-kultur i stedet for Nei-kultur. Jeg tror ikke på at bare 2 prosent av byggesøknadene som går til Plan- og bygningsetaten er komplette, slik det påstås av av Ap/MDG/SV-byrådet. Så uproffe er dere ikke, sier Lae Solberg.

– Nei, for vi har byggesøkt i 35 år, svarer Stine Askautrud; – Men nå kommer det stadig nye og uventede krav som fordyrer boligbyggingen. Overvannshåndtering begynte Oslo å etterlyse for 7-8 år siden. Hvert tredje prosjekt fikk krav om denne prosjekteringa, som koster minst 100 000 kroner. Nå klør vi oss hodet: Skal vi bare punge ut hver gang i forveien eller vente på at kommunen kanskje krever dette? Husk at disse unødvendige og vilkårlige regningene går rett på private huskunder, advarer Askautrud.

Forslag fra Bygghåndverk Norge er at Høyre vurderer å la private konsulenter behandle byggesøknader i Oslo for å korte ned saksbehandlingstiden. At kommuner i hele Norge bør få innskrenket sin frist for når de sender svarbrev på mottatt byggesøknad og at såkalte mangelsbrev kun sendes ut en gang samt må inneholde en detaljert liste over «manglene» i byggesøknaden.

– Det ville vært en god start for dere, fastslår daglig leder Stine Askautrud i Håndverksbygg AS.

Byggeforbudet i Oslos småhusområder er midlertidig opphevet til 11. april. Lae Solberg antar at dagens byråd så vedtar et nytt byggeforbud frem til behandlingen av kommuneplanen for småhusområdene.

– Vi skjønner ikke at Arbeiderpartiet går helhjerta til valg på å permittere hundrevis av håndverkere som følge av forbudet, beklager Stine Askautrud.

Kompetansekrav i offentlige anskaffelser

Malermester og oldermann Jens Erik Solberg leder både malere og tømrere i sin lærebedrift Akershus Byggentreprenør AS. Han brenner for at flere unge skal søke seg til byggfagene og ta fag- og svennbrev. At myndighetene krever reell fagkompetanse ved kjøp av offentlige håndverkstjenester vil bety mye for denne rekrutteringen, mener Solberg.

– Mange av bygghåndverkene har ingen krav til utførelse. Men bransjen selv har svenne- og mesterbrev, som burde bli vektlagt av det offentlige når de kjøper tjenester. I fagene der det ikke er krav om autorisasjon eller ansvarsrett i dag, bør det offentlige kreve at du er mester i faget ditt. Da snakker jeg om tømrer, blikkenslager, male- og murerfaget, sier Solberg til Høyre.

– Det må bli et skille mellom ekte håndverkere og ufaglærte. I 2023 er det ikke det. Derfor bør offentlige innkjøpere kreve ekte håndverkere. At bedriftene har 90 prosent faste ansatte med fagbrev og lærlinger. Sånn var det da jeg starta i læra i 1992. Nå konkurrerer vi i stor grad mot bedrifter som bare leier inn ufaglærte, sier malermester Jens Erik Solberg i møtet med Høyre. (Foto: Byggmesteren)

Solberg viser til at byggebransjen har et økende problem med reklamasjoner:

– Min oppfordring til fylker, stat og kommuner er at de stiller krav til kompetanse og faste ansatte i offentlige anskaffelser. Slike krav kan gjøre vondt med en gang, men det vil gå seg til og da vil bransjen selv omstille seg for det bedre.

– Offentlige innkjøp av håndverkstjenester burde først prekvalifisere tilbyderne på reell kompetanse som fag- og mesterbrev. Sett en timepris som gjenspeiler de faktiske, sosiale kostnadene ved å ha en tømrer ansatt i Oslo. Som en fast timepris på 700 kroner, prekvalifiser tilbyderne og la den med best kompetanse vinne, foreslår byggmester Åsmund Østvold.

– Hva mener dere håndverkere om den kommende Oslomodellen 2.0? spør Eirik Lae Solberg.

– Bygghåndverk Norge har deltatt i høringene og vi er ikke imponert. Det nye regelverket blir stort og komplisert, fordi det skal regulere innkjøp av alt fra kulepenner til nye museumsbygg. For de mindre håndverksbedriftene i Oslo blir ikke Oslomodellen 2.0 noen forbedring, svarer Østvold.

Malermester Solberg synes at Oslo kommune prioriterer miljø foran lærlinger og håndverkere:

– Ære være miljøet, men nå ser vi en del miljøkrav som ikke er rasjonelle. Vi kan gjøre mye på avfallshåndtering, men nå lukter det krav som mindre håndverksbedrifter ikke kan oppfylle. Oslo kommune har større fokus på om varebilen i byggeprosjektet går på batteri enn hvem som gjør jobben!

Nye regler og Enova hindrer energieffektivisering

1. januar ble reglene for arbeid på eksisterende bygg skjerpet. For huskunder som vil energieffektivisere er regelendringen dyrt og dårlig nytt.

– Skal vi bytte ut et eller noen vinduer i en eksisterende bolig er det en grei småjobb for oss. Utfordringen nå er at hvis kunden vil bytte ut alle vinduene – selv om de er identiske med de originale – så må dette søkes om, forklarer Stine Askautrud; – Da venter minst tre måneders saksbehandlingstid hos Plan- og bygningsetaten. Mangelbrev fordi de ikke liker den påståtte fasadeendringen og masse ekstra arbeid og utgifter.

Det samme opplever Håndverksbygg AS med noe så enkelt som skifte av kledning.

Søkeplikten ved energitiltak er blitt for omfattende: – Dette vil Høyre vite mer om. Myndighetene arbeider jo for at forbrukerne skal etterisolere og spare strøm, sier Mudassar Kapur i Høyre. (Foto: Byggmesteren)

– Du kan skifte litt eller hele kledningen uten å søke, men alle huseiere etterisolerer jo i 2023 når de skifter kledning, fordi kostnaden for å etterisolere er liten målt mot kostnaden med å bytte kledningen. Men må dette søkes om, koster det utførende firma og kunde et halvt års søknadstid – og vi vet ikke om jobben godkjennes. Mange firmaer vil kvie seg for å hjelpe privatkunder med å spare strøm hvis byråkratiet skal bestemme takten, fastslår Askautrud.

Stortingspolitiker Mudassar Kapur liker ikke det han hører.

– Høyre ønsker at flere eksisterende boliger energirehabiliteres og at det stilles krav til nybygg. Men vi må høre på håndverkerne som skal gjøre disse jobbene riktig, slik at vi ikke stiller nye krav som markedet og bransjen selv kan løse, sier Kapur. Han vil ikke love noe nytt om Enøk- tilskudd via Enova.

– Oslo Høyre har i bystyret foreslått ekstra tilskudd som skal gis til huseiere i tillegg til støtten fra Enova. Ikke minst fordi arbeidet er dyrere i Oslo og byen har en stor andel eldre boliger. Vi har også foreslått bredere tiltak som støtte til etterisolering og solceller på taket. Snart kommer vi med en tiltaksplan for Enøk som Oslo Høyre vil fremme i bystyret. Det skjer før valget, slik at planen forplikter, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

Innleieforbud, miljøpolitikk og sentral godkjenning

Håndverkerne og Høyre ser likt på regjeringens lovforbud mot innleie som gjelder i Oslo fra 1.april: For mindre håndverksbedrifter blir det umulig å planlegge prosjekter med topper i produksjonen og midlertidig erstatte faste ansatte med vikarer.

– For oss som er mindre lærebedrifter får forbudet negative sideeffekter. Min bedrift har skalert ned sin produksjon med 20-30 prosent for 2023 og vi har en lærling i stedet for fire. Fordi vi må ta ned risikoen vår, forklarer byggmester Åsmund Østvold.

At arbeidsmiljølovens paragraf 14.12.1 ble fjernet av regjeringen, har store konsekvenser for firmaer som Håndverksbygg AS.

– Når en av våre 12 tømrere går ut i pappaperm i tre måneder, er det ulovlig å erstatte han midlertidig. Hvordan skal vi løse dette fremover? spør Stine Askautrud.

Når det gjelder den «midlertidige» ordningen med sentral godkjenning er håndverkerne resignerte. Ordningen fungerer ikke for å bevise bedrifters reelle kompetanse, siden den er frivillig. Den burde skrotes.

Men det er Høyre uenig i.

– Ordninger bør evalueres og vi trenger innspill fra dere. Særlig hvis effekten av sentral godkjenning, noen steder, er blitt at bedriftene opplever ordningen som tungvint. Men det er gode grunner til at vi fortsatt bør ha ordningen om sentral godkjenningsvarer Mudassar Kapur.

Politikerne fra Høyre får beskjed om å se bort fra grønn symbolpolitikk i reguleringen av byggebransjen.

– Nå er det mye grønnvasking og symbolpolitikk for miljøet i byggebransjen. Fokusér heller på at det bygges boliger og bygg som varer over tid med produkter som faktisk kan rehabiliteres eller skiftes. Da prater vi miljø, sier byggmester Åsmund Østvold til Høyre. (Foto: Byggmesteren)

Håndverkerne i Bygghåndverk Norge ber Høyre om å innføre parkeringskort for håndverkere som jobber i Oslo sentrum og bydelene med beboerparkering.

– Vi har hørt i flere år fra håndverkere at dere sliter med å få parkert og arbeidet. I mange områder er det dessuten ikke egne håndverksplasser, kun beboerparkering eller gul sone. Jeg mener at det bør etableres flere plasser for håndverkere og varetransport. Jeg ser også at det er blitt veldig dyrt å parkere for næringsdrivende, skal du stå parkert en dag koster det fort 500 kroner, svarer byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *