Bak fra venstre murmester Hans Kristian Meling, daglig leder i Murmester Meling og styreformann i Norske Murmesteres Landsforbund, byggmester Thor Steinar Sandvik, daglig leder i Byggmesterforbundet Rogaland og styreleder i Byggmesterforbundet, malermester Tore Njærheim, daglig leder i D. Nysted AS og oldermann i Rogaland Malermesterlaug, byggmester Åsmund Østvold fra Bygghåndverk Norge, byggmester Ben Tore Tunge i Byggefirma Tunge AS, ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal (H). (Foto: Byggmesteren)

Håndverkerne møter Ap og Høyre før kommunevalget i Stavanger

– Stavanger er langt på vei et forbilde for andre kommuner. Vi håper at valgvinneren satser videre på de lokale og seriøse lærebedriftene, sier håndverksmesterne i møte med ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal (H).

Byggmester Thor Steinar Sandvik sier at det er hardere tider for håndverksbedrifter i Stavanger, men at få av problemene deres skyldes kommunen.

– Resten av landet tror at oljebransjen alltid skjermer boligbygging og investeringene i Rogaland. Det er ikke tilfelle. Vi opplever et stort fall i nybyggingen og nå sliter mange bedrifter med å finne nok arbeid til sine ansatte, sier Sandvik på møtet mellom Stavangers ordførerkandidater og landsforeningen Bygghåndverk Norge.

Les også: Håndverkerne møter Ap og Høyre før kommunevalget i Trondheim og Håndverkerne møter Høyre før kommunevalget i Oslo

Stavanger satser på lærebedrifter og kontroll

ROT- markedet i Rogaland preges nå av at bedrifter som bare bygget hytter på fjellet, plutselig er blitt eksperter på rehabilitering i kystområdene. Sånt blir det hard priskonkurranse av. Men i Stavanger kommune skal det kjøpes inn tjenester etter helt andre bestemmelser, fastslår ordfører Kari Nessa Nordtun.

– Stavanger har jobbet lenge for å øke sin bruk av lærebedrifter og føler at vi har fått dreisen på tildelinger og mannskapskontroll med de utførende gjennom HMSREG. At vi stiller sterke krav til bruk av lærlinger når vi kjøper for tre milliarder i året, betyr noe for folk, sier Nessa Nordtun.

Malermester Tore Njærheim bekrefter at kommune og fylkeskommune satser slik de bør.

– Kravene er en fordel for oss som gjerne tar inn 5 lærlinger årlig. Vi konkurrerer selvfølgelig på pris, men vinner rammeavtaler fordi vi også har andre kvaliteter å tilby som vektes, sier Njærheim.

– Vår utfordring er rekrutteringen til malerfaget. Det er utrolig vanskelig og tidkrevende å få kontakt med de rette kandidatene til læreplassene, sier malermester Njærheim.

At kommunene Stavanger, Sola og Randaberg gjerne deler opp entreprisene før de lyses ut er viktig.

– Den praksisen har åpnet opp for oss lokale håndverksbedrifter som igjen tar inn lærlinger. Og kommunen får jobbene løst ordentlig første gang, sier Njærheim.

– Kommunen er veldig opptatt av å dele inn store entrepriser. Vi skal slippe til mindre håndverksbedrifter slik at de kan ivareta sin kompetanse. Det gir også bedre kvalitet i arbeidet, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap). (Foto: Byggmesteren)

Bygghåndverk Norge har ikke fått klager fra medlemmer i Rogaland på offentlige anskaffelser.

– Det er tydelig at dere i Stavanger gjør noe anderledes, så jeg håper at neste kommunestyre tar med seg at kortreiste håndverkere som kan faget sitt er det som fungerer best, sier byggmester Åsmund Østvold.

Om Sissel Knutsen Hegdal (H) blir Stavangers neste ordfører, vil hun holde på dagens praksis.

– Vi trenger de små- og mellomstore håndverksbedriftene og skal utforme anbudene deretter. Kommunen må ha kontroll på hvem som leverer, slik at det ikke blir for mange ledd med underleverandører. Her har Stavanger gjort en god jobb over tid, sier Knutsen Hegdal. (Foto: Byggmesteren)

Hun legger vekt på at bevaringen av Rogalands kulturminner og offentlige bygg vil trenge spisskompetanse i årene som kommer.

– Når du ser hvor bra gamle kirkebygg i regionen blir istandsatt av lokale håndverksmestere, så skjønner du hvor viktig det er at vi som kjøper inn for det offentlige må tenke og handle langsiktig, sier Høyres ordførerkandidat.

Boligbygging og saksbehandling

Byggesaksbehandling har alltid et potensiale. Så også i Stavanger.

– Vi hadde kjøpt en stor tomt av Stavanger kommune for å bygge boliger, men fikk etterhvert beskjed om at tomta måtte omreguleres, forteller byggmester Ben Tore Tunge.

– Det ble mye arbeid, med stadig nye saksbehandlere og en regulering som nesten dikterer fargevalget for postkasser. Vi bruker mye tid og krefter på detaljering i rammeplaner for et prosjekt som vi ikke har fått tillatelse til enda, sier Tunge (t.v) med byggmester Åsmund Østvold fra Bygghåndverk Norge. (Foto: Byggmesteren)

Høyre og Sissel Knutsen Hegdal går til kommunevalg på forenkling av byggesaksbehandling.

– Jeg sier ikke at Stavanger kommune gjør noen dårlig jobb her i dag. Men jeg får litt for mange tilbakemeldinger om at saksbehandlingen kan bli litt vilkårlig og tar for lang tid. Bedrifter som har investert i prosjekter må få raskere saksbehandling, slik at vi kan få bygget boligene. Vi vil ha oppstartsmøter der utbyggere får signaler om hva de kan bygge, uten at det tolkes som tillatelse. De skal gjerne møtes av team, slik at hele saker ikke avhenger av en enkelt saksbehandler, svarer Knutsen Hegdal.

Arbeiderpartiet og Høyre vil være forutsigbare i boligpolitikken: Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal (H) møter Bygghåndverk Norge i Stavanger. (Foto: Byggmesteren)

Stavanger kommune arbeider hardt internt for å bedre rutinene for byggesaksbehandling, sier ordfører Nessa Nordtun og viser til en undersøkelse som sier at både kommunen og utbyggerne må bli tydeligere overfor hverandre når de diskuterer regulering og konkrete byggesaker.

– Vi jobber for å bli bedre og jeg kan jo nevne at saksbehandlingstiden for reguleringsplaner har gått ned de siste årene, sier Nessa Nordtun. I tillegg har kommunen etablert Boligforum der utbyggere møter administrasjonen og politikerne i bystyret.

– Her sitter vi og diskuterer de ulike problemstillingene over bordet. Vi får felles oversikt over reguleringsplaner, ferdigstilte boliger og igangsettelse. Tall for boligreserven ser vi også på, for målet er å bygge flest mulig boliger, sier ordføreren og viser til at over 800 boliger ble ferdigstilt i 2022, nesten dobbelt så mange som i 2016 eller 2020.

Stavanger har nå en reserve på 30 000 boligenheter som kan bygges ihht de ulike områdeplanene.

– Vi setter stor pris på samarbeidet med Stavanger kommune som alltid har vært en viktig oppdragsgiver for oss. Til gjengjeld gjør vi vårt beste for å istandsette og bevare mange av de viktigste bygningene i Rogaland. Som Stavanger Domkirke som skal stå ferdig restaurert i 2025, sier murmester Hans Kristian Meling, styreformann i Norske Murmesteres Landsforbund. (Foto: Byggmesteren)

Vil kommunen føre tilsyn?

Det er mange useriøse og kriminelle nettverk i Rogaland som unndrar skatt, svindler huskunder og trekker ned omdømmet til seriøse håndverkere. Derfor bidro håndverksmesterne til oppstart og drift av Fair Play Bygg Rogaland. Den satsingen har gitt god effekt: 52 av de useriøse firmaene Fair Play Bygg Rogaland har hatt «under oppsyn» er slått konkurs på to år.

Dette arbeidet vil både Arbeiderpartiet og Høyre forlenge støtten til om de vinner kommunevalget, bekrefter Kari Nessa Nordtun og Sissel Knutsen Hegdal.

Et annet spørsmål er økende slurv av ufaglærte i byggeprosjeker. Bygghåndverk Norge skulle gjerne sett at Stavanger kommune, i likhet med andre, gjeninnførte kommunalt tilsyn med byggeprosjekter underveis.

– Vi savner at noen sjekker kvaliteten og kompetansen der ute, særlig hos de ufaglærte som bygger. Dessverre er det i dag lettere å erklære at du har kompetanse enn å bygge. Derfor ser vi mer feil, skader og økte kostnader til gjenoppretting av dårlig arbeid, sier Åsmund Østvold.

– Takk for tipset. Høyre noterer seg det og jeg tenker at slike tilsyn virker preventivt, sier Sissel Knutsen Hegdal.

Helst skulle hun sett at det ble ført tilsyn med innleie fra bemanningsbyråer, i stedet for et forbud mot innleie.

– Vi har et velfungerende marked i Stavanger og burde heller ført bedre kontroll med innleie enn å forby. Jeg har møtt en rekke aktører i byggebransjen som ikke tør å påta seg oppdrag her i Rogaland på grunn av forbudet som skyldes problemer med innleie i Oslo, sier Knutsen Hegdal.

– Innleieforbudet er ikke noe vi rår over i Stavanger kommune. Men jeg skal videreformidle deres synspunkter til våre nasjonale politikere på Stortinget, sier ordfører Kari Nessa Nordtun og går tilbake til kommunevalget med sin motkandidat Sissel Knutsen Hegdal fra Høyre.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *