Med nye krav om klimaregnskap for de fleste nybygg, blir det enda viktigere med produktspesifikke EPDer som dokumenterer et mer nøyaktig CO₂-utslipp for materialene. (Foto: Rockwool)

I 2023 kreves det klimagassregnskap for nye boligblokker og yrkesbygg

Nye krav fra 1. juli 2023 gjør at byggherrer må dokumentere klimaavtrykket på sine nybygg. Nå lanserer Rockwool den første EPD-generatoren for mineralullbransjen som gir korrekte data på få minutter.

Arkitekt- og ingeniørvirksomheten Sweco mener korrekte CO2-tall har blitt en konkurranseparameter i byggebransjen, og at det har en stor betydning om byggematerialer har produktspesifikke EPDer, eller ikke.

Snart slutt på overgangsperiode

TEK17 § 17-1 henviser til nye krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg, som trådte i kraft fra 1. juli 2022 med en overgangsperiode på ett år. Klimagassregnskapet skal som minimum inkludere modulene A1–A4, B2 og B4, og det betyr at materialprodusenter, byggherrer og rådgivere vil komme i en helt ny situasjon.

Fremover skal klimafotavtrykk beregnes og dokumenteres for de fleste bygg, og dermed også materialene som inngår.

Bransjedata passer ikke nødvendigvis i Norge

I Norge brukes først og fremst beregningsverktøyet One Click LCA for å beregne byggets samlede klimafotavtrykk. One Click LCA utmerker seg ved som utgangspunkt å bruke produktspesifikke data.

De produktspesifikke EPDene er helt klart å foretrekke da CO2-verdiene fra generiske dataene er ofte betydelig høyere enn tilsvarende tall for materialer produsert i Norge. Dette er for eksempel et problem for mineralullprodusenten ROCKWOOL, der generiske data kan være markant høyere enn produktspesifikke klimadata for produkter tilgjengelig på det norske markedet.

Korrekte CO2-tall blir et viktig konkurranseparameter. (Foto: Rockwool)

Hos arkitekt- og ingeniørvirksomheten Sweco har man også lagt merke til at produktspesifikke EPDer er etterspurt i byggebransjen:

– Det har en enorm betydning om byggematerialer har produktspesifikke EPDer eller ikke for det totale klimafotavtrykket til et bygg. Vi ser mange eksempler på materialer som ikke blir valgt fordi de ikke har konkrete klimatall på produktene deres. For å dokumentere klimafotavtrykket til et bygg er vi avhengige av korrekte klimadata fra byggematerialene. Dette vil bli etterspurt i enda større grad, spesielt når det både kommer flere klimakrav i innkjøp og anskaffelser. Vi må bare erkjenne at korrekte CO2-tall har blitt en konkurranseparameter, sier Silje Skjelsvik, leder for Grønn omstilling i Sweco.

Tallene er ikke bare mer korrekte, men også lavere

Heldigvis øker antallet materialprodusenter som gjør miljødeklarasjoner (EPDer) tilgjengelige for de spesifikke produktene.

En av disse er Rockwool, som allerede i begynnelsen av året lanserte produktspesifikke og tredjepartsgodkjente EPDer for en stor del av sine isolasjonsprodukter.

– Vi er helt enig i behovet for konkrete data for de enkelte materialene for å gi et så presist klimaregnskap som mulig. Etter den grønne omstillingen av fabrikken vår i Moss, er de norske tallene mye lavere enn de generiske tallene som ofte blir brukt. Vi har derfor valgt å stille norsk data til rådighet for å hjelpe kundene våre med å utarbeide mer korrekte livsløpsberegninger, der alle faser inkluderes, sier Håvard Sveahaugen, som nylig trådte inn i stillingen som Public Affairs & Sustainability Manager, i Rockwool Norge.

Lanserer EPD-generator

Når rådgivere og byggherrer skal forholde seg til byggematerialenes samlede klimapåvirkning for bygget, bør distribusjonen av de produktspesifikke EPDene i LCA-verktøyet gjøres så enkelt og raskt som mulig.

Rockwool er en av dem som har gjort EPDene mer brukervennlige og tilgjengelige for kundene. De har nemlig lansert den første EPD-generatoren for mineralullbransjen, hvor hvert isolasjonsprodukt har produktspesifikk klimadata som blir tilgjengelig med et par tastetrykk.

– Med vår nye EPD-generator vil vi kunne gi kundene våre mest mulig korrekt data for alle isolasjonsproduktene våre, i løpet av et par minutter. Denne løsningen viser at vi er langt fremme, og at våre produktspesifikke EPDer er lett tilgjengelig for våre kunder. Det er et viktig konkurranseparameter nå som klimaregnskap blir mer og mer aktuelt, avslutter Sveahaugen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *