Vinslottet slik en drone fanger det opp. På taket av tapperiet er det bygd leiligheter med en usjenert hage. (Foto: Bergknapp)

Vinslottet er svært godt for omdømmet

– Vi er stolte av jobben, resultatet er blitt veldig bra for omdømmet og vi lærte mye av det, sier utførende entreprenør.

– Slike transformasjoner er framtida, mener daglig leder Lasse Johansen i Solid Entreprenør som var utførende da Vinmonopolets tapperi i Oslo ble bygd om til Vinslottet for oppdragsgiver Höegh Eiendom.
Johansen er positivt innstilt til at slike næringsbygg kan bli boliger.

– Skal vi nå ambisiøse klimamål, kan vi ikke bygge så mye nytt. Vi må bygge om bygninger vi allerede har. Vinslottet er et bevis på at det går an å transformere næringsbygg med unik historie til kjøpesenter og boliger med høy bokvalitet som er salgbare og attraktive, mener han.

Les også: Store næringsarealer blir bygd om til boligkvartal

Stort tapsprosjekt

Den daglige lederen legger likevel ikke skjul på at transformasjonen på Hasle ble et stort tapsprosjekt for entreprenøren. Han lister opp mange grunner til det:

– Ombyggingen ble veldig kompleks, mer enn vi hadde sett på forhånd. I ettertid så vi at vi hadde priset oppdraget feil.

– Vi skulle bygge om og bygge på en nesten 90 år gammel bygning og måtte forholde oss til både byantikvar og riksantikvar. Her er det to underetasjer, over skulle det være kjøpesenter i første etasje og fire etasjer med boliger, to i eksisterende etasjer som fikk to og tre nye etasjer oppå. Fasadene skulle bevares, og deler av bæresystemet inne måtte fjernes av hensyn til kjøpesenteret og parkeringsanlegget.

Teglsteinsvegger og store vinduer med ruter trekker linjer til Vinmonopolets tapperi slik det ble bygd en gang på 1930-tallet. I andre etasje og to og tre etasjer oppå bygget er det bygd til sammen 220 leiligheter.

Det ble en krevende logistikk med nye bæringer som skulle etableres mellom eksisterende etasjeskiller, og med materialer som skulle inn i bygget.

– Internt ble det ekstra vanskelig fordi vi mistet og fikk sjukmelding fra ansatte som var tiltenkt denne jobben. Vi klarte ikke å stille et lederteam med riktig kompetanse for å ta et så komplisert prosjekt, konstaterer Johansen.

 

Satser på transformasjon

Selv med det bakteppet er han sikker på at firmaet vil gå på nye slike oppdrag. Da tar de med seg læring fra dette prosjektet, og også fra et annet der tre kontorblokker ble bygd om til boliger på Høvik i Bærum.

– Vi vil satse på transformasjon fordi det er bærekraftig og vi vet at mange eiendomsutviklere planlegger det for å utnytte attraktive arealer som ligger sentralt. For å lykkes i kommende prosjekter, må vi satse på gode rådgivere som har kompetanse på endringer av bæresystem.

– Håndverkerne må ha en spesiell kompetanse?

– Ja, absolutt! Vi må ha med oss folk som evner å bygge betong mellom eksisterende bæresystem, som kan gjøre tilpasninger lokalt og som har evnen til å finne løsninger underveis, fastslår Johansen.

Solid Entreprenør er en del av Solid Gruppen med hovedkontor i Fredrikstad. Firmaet hadde 344 ansatte i 2021 og en omsetning på 759 millioner kroner.

Gjenbruk og bærekraft

Dette er en av flere artikler om gjenbruk og bærekraft som er et samarbeid mellom fagtidsskriftene: Blikkenslageren, Byggmesteren, Maleren, Murmesteren og Rørfag.

Andre artikler er:
Spår renessanse for bygghåndverk
Store næringsarealer blir til boligkvartal
Gjør færre byggfeil – spar miljøet

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *