Fagskolen i Agder ble offisielt åpnet torsdag 15. september. (Foto: Filter Arkitekter)

Fagskolestudentene i Agder flytter inn i smart plusshus

– Bygget er et stort løft for høyere yrkesfaglig utdanning, sier byggherre Agder fylkeskommune om det store plusshuset av tre i Grimstad.

Fagskolen i Agder er en samlokalisering av de tidligere fagskolene i Kristiansand og Grimstad. Bygget er på hele 6 500 kvadratmeter med plass til 550 studenter og 50 ansatte. Bygget er oppført av BRG Entreprenør og tegnet av Filter Arkitekter.

Bygget plusshus med reduserte utslipp

– Fagskolen i Agder har startet dette skoleåret i fylkeskommunens nyeste, mest moderne og bærekraftige bygg. Fagskolen tilbyr studier innen tre fagområder: maritime fag, tekniske fag og helse­ og oppvekstfag. Vi gleder oss til å ta imot nye og gamle studenter i fantastiske fasiliteter, høyteknologiske laber og et bygg utformet for undervisning i kompetansebyen Grimstad, skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

(Foto: Filter Arkitekter)

I både forarbeidene og gjennomføringen har det vært et sterkt fokus på å bygge klima- og miljøvennlig. Bygget må sies å være et av de mest klima- og miljøvennlige i regionen. Utstrakt bruk av tre samt lavkarbonbetong klasse A er benyttet for å få dette til. Bygget er bygget som en variant av plusshus, hvor det skal produseres mer energi enn det bruker.

For å oppnå dette er det er takene på bygningsmassen her fylt med høyeffektive solceller, det er knyttet en batteribank med smartstyring for optimalisering av energiforbruket til solcelleparken.

(Foto: Filter Arkitekter)

En har installert sorptiv kjøling, hvor en utnytter fjernvarme til å generere kjøling. Dette er et samarbeidsprosjekt med Agder Energi, som får en mer effektiv drift av fjernvarmeløsningen på sommerstid. Installering av sorptiv kjøling er et pilotprosjekt og det er bare brukt en håndfull plasser i Norge, og det er første gang dette er installert i regionen. Samlet sett har vi en 57% reduksjon av klimagassutslipp ift. et standard referansebygg bygd etter TEK17 kravene.

Pluss for høyere yrkesfaglig utdanning

Behovet for livslang læring og muligheter for å bli værende i jobb er viktig for Agder og her har fagskolen en nøkkelrolle. Fagskolen i Agder gir fagarbeidere nødvendig kompetanse for fremtiden, og vi jobber tett med både næringslivet, offentlig sektor og universitetet. Våre studenter er svært ettertraktede i arbeidslivet – det er vi stolte av, skriver Agder fylkeskommune.

(Foto: Filter Arkitekter)

Det er et sterkt behov for at fagarbeidere tar høyere yrkesfaglig utdanning fremover. Skolen har fokus på å møte studentene der det passer best for dem. Stedsbasert, kveldsbasert, samlingsbasert og ikke minst nettstudier. Det er et økende behov for fleksible studietilbud, noe vi har tatt hensyn til ved å utvide funksjonaliteten for denne undervisningsformen i den nye skolen.

(Foto: Filter Arkitekter)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *