Kilden barnehage i Bjerke bydel er en av de første barnehagene som bygges som et plusshus. (Illustrasjon: Link Arkitektur)

Slår på tre plusshusbarnehager

Omsorgsbygg Oslo KF tar nå i bruk sine tre første plusshus, barnehagene Haugenstien, Bråtenalleen og Lia. Flere er under oppføring.

Oslo kommune satser stort på plusshus og Omsorgsbygg Oslo KF har fått i oppdrag av byrådet å bygge rundt 3000 nye barnehageplasser de nærmeste årene.

HENT bygger fem

Byrådserklæringen fra 2015 fastslår dessuten at alle nye offentlige bygg som en hovedregel skal være plusshus, og sånn blir det.

HENT er entreprenør bak hele fem av Omsorgsbyggs plusshusbarnehager, mens Skanska Husfabrikken, Varden AS og GAS bygger en barnehage hver. De barnehagene som ferdigstilles nå i høst er Haugenstien, Bråtenalleen og Lia.

I tillegg er Marmorberget, Rødtvet (plusshus kun på tilbygget), Prinsdalsbråten, Lilleslottet og Kilden barnehager under bygging.

– Alle barnehagene blir moderne og trygge barnehager med godt arbeidsmiljø for barn og voksne. I tillegg til at de skal bruke mindre energi enn de produserer gjennom året, skal de også bygges på en måte som gir minst mulig miljøbelastning, sier administrerende direktør i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen.

Kilden barnehage. (Illustrasjon: FutureBuilt)

Alle barnehagene skal også sertifiseres etter BREEAM NOR-standarden, med karakteren Very Good som et minimum. På Haugenstien barnehage oppnådde man karakteren Excellent, som er nest høyeste karakter.

Plusshus med fjernvarme

– På taket vil det bli integrert solcellepaneler. Vinkelen på huset optimaliseres, slik at det får mest mulig effekt av solen. I grove trekk kan vi si at barnehagen vil bli selvforsynt med energi. I prinsippet vil den produsere mer energi enn den bruker, sier han videre.

I tillegg til solcellepaneler på taket, blir det en hybrid ventilasjonsløsning, hvor det vil bli boret sju brønner for å hente jordvarme.

Men solceller alene er ikke nok her oppe i nord.

– Vi vil koble oss til fjernvarmeanlegget til Hafslund. Sol alene dekker ikke hele energiforbruket. Så det blir spennende å se hvordan dette vil slå ut om vinteren, hvor forbruket er høyt, og det er mindre sol. Målet er at dette skal gå i pluss, sier direktøren.

Viktige erfaringer

Foreløpig erfaringer for plusshus (jfr Futurebuilts definisjon) er at lavenergibygg egner seg best når det gjelder inneklima og energibruk.

Nylig monterte på solcelleanlegg på barnehagens tak som skal produsere min. 40,000 kWh årlig med solstrøm. (Foto: Solklyngen)

Kilden barnehage har vært et pilotprosjekt for plusshusbarnehager hos Omsorgsbygg. Dette har medført at så å si samtlige barnehager nå bygges som plusshusbarnehager.

Haugenstien barnehage er en fireavdelings barnehage, tegnet av Enerhaugen arkitektkontor AS med HENT som entreprenør. (Foto: Omsorgsbygg)


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.