Plusshuset på Vabakkjen i Stord er tegnet av Link Arkitektur og JK Arkitektur. (Foto: Statsbygg)

Kan varmes med to panelovner

Nybygget på Stord er Statsbyggs mest energieffektive noensinne og trenger bare 4,1 kWh per m² i året.

Statsbygg trapper har trappet opp sin satsing på energieffektive bygg, og nylig kunne det første ferdigstilte plusshuset innvies.

Lensmann og Vegvesen

Det 3 171 kvadratmeter store bygget skal deles av Stord lensmannskontor og Statens Vegvesen. Opprinnelig var planen å oppføre bygget som et passivhus, men Statsbygg hevet ambisjonene ytterligere og satset på å oppnå et plusshus – altså et bygg som produserer mer strøm enn det forbruker.

Bygget er planlagt med stor takflate mot sørvest som eignar seg godt for solceller. (Illustrasjon: Statsbygg)
Bygget ble planlagt med stor takflate mot sørvest for solceller. (Illustrasjon: Statsbygg)

Bygget skal huse 73 ansatte og kunne ta i mot 100 besøkende per dag. Det rommer  mellom anna kontorer, kantine, trimrom, garderober, møterom, tekniske rom og en del spesialfunksjonar for politiet.

Statsbygg skriver at energioverskuddet fra bygget skal (over tid) tilsvare energimengden som gikk med til å bygge det. Da inkludert produksjon og transport av materialer. Energioverskuddet skal også dekke energimengden som går med når bygget en gang rives og gjenvinnes.

 

Energieffektivt bygg

Nybygget er det mest energieffektive Statsbygg noen gang oppført. Det har et energibehov for levert energi på 48 kWh per kvadratmeter kontorareal, og kun 34 kWh per kvadratmeter for bygget totalt.

Dette er en tredjedel av det som er normalt for gode, nye kontorbygg.

Behovet for romoppvarming er bare 4,1 kWh per kvadratmeter i året.

For hele bygget tilsvarar det varmen fra to vanlige panelovner.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.