(Foto: STAMI)

Asbestfare også ved rydding på branntomter

Opprydding etter brann i bygninger med asbest, kan også innebære en fare, påpeker en ny rapport.

Selv om det har vært forbudt å bruke asbest i byggematerialer i Norge siden 1985, finnes det fortsatt mye asbestholdige byggematerialer igjen i både private og offentlige bygg.

Når slike bygg brenner, finnes det en risiko for at asbestfibre frigjøres fra bygningsmaterialer og spres i omgivelsene.

Les også: Branntomter er helseskadelige

Asbestfibre spres i brann

Forskere ved STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) har undersøkt spredning av asbestfibre under brann og etter brann. Ledet av seniorforsker Pål Graff, har forskerne foretatt målinger ved arbeid på branntomter, både saneringsarbeid og arbeid med tekniske undersøkelse av brannsteder.

Basert på de prøvene som ble samlet inn, ser det ut til å være en risiko for spredning av frie asbestfibre ved brann i hus som inneholder byggematerialer med asbest, skriver STAMI.

Asbest i asken

− Vi ser også at asbestfibre kan forekomme i asken. Dette bør tas med i risikovurderingen for personell som befinner seg i nærheten av en slik brann og ved arbeid på branntomter, konkluderer Graff.

Les mer hos STAMI

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *