Riktig verneutstyr og forsiktig håndtering må til når værslitte eternittplater skal fjernes fra taket. (Foto: STAMI)

Kortvarig boring kan frigjøre mengder av asbestholdige fibre

Selv ved kortere saging og boring i asbestholdige produkter, frigjøres store mengder av kreftfremkallende asbestfibre, fastslår en fersk forskningsrapport.

Bakgrunnen for forskningen som STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) har gjort, er at det årlig fortsatt dør flere enn 100 personer av kreft som er forårsaket av asbest.

Forskerne påpeker at asbest har vært forbudt å bruke i bygg siden 1985, men at det er mange bygg med slike produkter i vegger og tak som nå er modne for rehabilitering. Dermed risikerer nye generasjoner av håndverkere å bli utsatt for asbeteksponering når de går i gang med å rive eller reparere.

Les mer hos STAMI

 

Innvendige plater verst

Forskerne målte asbestfibre ved riving av ulike materialer i et bolighus. Målingene viser blant annet at det særlig fra porøse plater som er brukt innvendig i vegger og himlinger, blir frigitt store mengder asbestfibre. Også ved håndtering av utvendige materialer som takplater av eternitt som har forvitret og blitt porøse, kan mange fibre frigjøres, framgår det av rapporten.

Riving av innvendige plater i himling eller vegg, kan frigjøre store mengder asbetsfibre. (Foto: STAMI)

 

Riktig bruk av verneutstyr hjelper

Det kom tydelig fram av målinger at det har en effekt å jobbe forsiktig for å minske spredning av fibre under sanering. Leder for prosjektet, Pål Graff, framhever bruk av riktig verneutstyr – også under korte arbeidsoperasjoner, og spesielt om man har mange slike korte operasjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.