Kjell Skog på talerstolen i Byggmesterforbundets landsmøte.

Vi vil gjerne være medlem i NHO, men vi tvinges ut

Byggmesteren Tromsø AS er en håndverksbedrift. Vår forretningside er å levere tømrertjenester. For å gjøre dette, bygger vi kompetanse i bedrift.

Vi utdanner lærlinger til fagarbeidere. Vi utdanner fagarbeidere videre til byggmestere. I tillegg har vi støttefunksjoner på prosjektering og økonomi.

Siden tømrerfaget er så sentralt, er vår tilknytning til Byggmesterforbundet en naturlig følge. Kompetansen vår som tømrere er kritisk for oss, og Byggmesterforbundet eier tømrerfaget.

Som liten privateid bedrift, ser vi en stor fordel i å være tilknyttet en sterk næringspolitisk aktør. NHO er for oss det naturlige valget.
Så ønsket organisatorisk tilknytning er for oss både Byggmesterforbundet og NHO. Men da på et vis der vi har fulle organisasjonsmessige medlemsrettigheter begge steder.

Ikke noe forhold til BNL

BNL er et organisatorisk mellomledd mellom Byggmesterforbundet og NHO. Vi som bedrift har et direkte forhold til NHO når det gjelder tjenester og lokale forhold. Dette fungerer bra. Vi har ikke noe forhold til BNL unntatt når det gjelder påvirkning av NHOs politikk og valg til sentrale verv. Og her oppstår problemene.

Slik BNL har utviklet seg over tid, har vi fått eiere med vidt forskjellige interesser. Den opprinnelige styreformen med et representativt styre forsvant til fordel for et mindre, mer effektivt styre og et representativt råd som to ganger i året skulle avgjøre de viktigste politiske spørsmålene. Dette ble ikke gjennomført. Vi som håndverkere opplevde sterke interessekonflikter, og der våre synspunkter ikke ble tatt hensyn til, eller løftet opp i NHO. I Byggmesterforbundet gjelder prinsippet en bedrift – en stemme. I BNL er det kjøttvekta som rår. Vi forventer ikke gjennomslag for alt, men vi kan ikke akseptere ikke å ha en stemme.

Byggmesterforbundets løsning var å gå ut av BNL og forhandle med NHO om en ny tilknytningsform.

Støtter fristilling

Etter to år der vi som bedrift riktignok har fulle medlemsrettigheter i forhold til tjenester, men ingen rettigheter i forhold til organisasjon, og NHOs eneste tilbud er en retur til BNL, så støtter vi Byggmesterforbundet når det gjelder å fristille sine medlemmer.

Les også: Byggmestrene enstemmig for NHO-utmelding

Vårt utgangspunkt er at vi fortsatt ønsker å være med både i Byggmesterforbundet og NHO. Men med konstruksjonen BNL Håndverk som opprettes som en konkurrent til Byggmesterforbundet, uten å ha mulighet til å yte de tjenestene Byggmesterforbundet gjør, og der NHO gjør dette til veien inn for oss, blir situasjonen umulig.

Vi tvinges ut av NHO. Konklusjonen blir derfor at vi høyst motvillig må si opp vårt medlemskap. Vi er svært skuffet over NHOs behandling av oss som en medlemsbedrift.

Søk forsoning

I situasjonen som har oppstått, ber vi om besinnelse. Tiltak som gjør forsoning og framtidig samarbeide umulig, må unngås. Om vi tramper i hverandres bed, skaper det en situasjon vi vil slite med over tid.

Kjell Skog,                                                                   Oda Skog Astrup
daglig leder                                                                  Medlem og nestleder styret i NHO Arktis

En kommentar til “Vi vil gjerne være medlem i NHO, men vi tvinges ut

 1. Rundt omkring i store deler av landet har det vert et GODT samarbeidsklima mellom personer tilknyttet NHO-kontorene og handverksforetakene i Byggmesterforbundet.
  Slik har det da også vært helt naturlig å samarbeide med disse om også lokale forhold. Kjempesynd at dette nå sprekker.
  BNL vil jeg helst ikke blande inn i så mye i denne kommentaren – men det er jo her
  roten til «alt ondt» ligger slik en over meget lang tid har erfart det.

  Så får en håpe på en «lykkelig skilsmisse», jeg har jo hørt at slike finnes.

  Arne K

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.