(Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

EU ser på testreglene for behandlet trekledning

EU-kommisjonen vil tydeliggjøre regelverket for testing av brannegenskaper til behandlet trekledning.

EU-kommisjonen har etter henvendelse fra kommunal- og distriktsministeren anerkjent at det felleseuropeiske regelverket for testing av brannegenskaper til behandlet trekledning, er uklart, skriver departementet.

Europeisk prosess

EUs byggevareforordning stiller krav til dokumentasjon av egenskaper til byggevarer. I forbindelse med et markedstilsyn gjennomført av Direktoratet for byggkvalitet, ble det klart at flere norske trekledningsprodusenter ikke kjente til at EU stiller krav om å teste brannegenskapene til kledning.

–Når flere store produsenter i Norge ikke har vært klar over at EU stiller krav om testing av brannegenskaper, så er det ikke usannsynlig at også produsenter i andre land ikke kjenner til dette kravet. Jeg tok derfor kontakt med EU-kommisjonen for å be om et møte, blant annet for å diskutere hvor viktig det er med et regelverk som er enkelt å forstå og praktisere for både store og små produsenter, sier statsråd Bjørn Arild Gram (Sp).

Uklart regelverk i flere land

EU-kommisjonen har nå svart på henvendelsen og stiller seg positive til et møte. Kommisjonen kommer også med viktige avklaringer i sitt svarbrev til kommunal- og distriktsministeren. De bekrefter at det er krav til testing av brannegenskaper av trekledninger som er overflatebehandlet av produsenten. Produsentenes mulighet til selv å klassifisere brannegenskaper uten testing, gjelder dermed kun for produkter av ubehandlet heltre.

Samtidig erkjenner EU-kommisjonen at kravet til testing bør komme tydeligere fram i regelverket, og at det derfor er behov for endringer. Arbeidet med dette skal etter planen settes i gang i løpet av våren.

– Det er positivt at Norges henvendelse til Kommisjonen har bidratt til at EU nå vil starte arbeid med å endre felleseuropeiske regler for trekledninger. Dette vil bidra til at regelverket blir tydeligere og mer forutsigbart, noe som er positivt for alle trekledningsprodusenter, både i Norge og resten av EØS/EU, sier statsråd Gram.

Statsråden vil nå følge opp invitasjonen fra Kommisjonen om et møte. Det er viktig for Norge at reglene gir gode og rettferdige konkurransevilkår for norske trekledningsprodusenter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.