CE-merket er helt avgjørende for ombruk av materialer nå.

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

EUs byggevareforordning hindrer ombruk

Flere vil endre EUs byggevareforordning for å håndtere ombruk av byggematerialer.

Slik byggevareforordningen virker nå, krever den at byggematerialer skal ha dokumentasjon av vesentlige egenskaper og CE-merking. Uten dokumenterte egenskaper og merking, kan selv ikke det som er fullt brukbare materialer, brukes om igjen.

Janneke Solem, avdelingsdirektør i DiBK. (Foto: Morten Brakstad)

– Da byggevareforordningen ble utformet, var ikke temaet ombruk på dagsorden, og byggevareforordningens regler passer derfor ikke så godt. En viktig utfordring er at det ikke finnes så mange standarder som gir prøvingsmetoder for egenskaper til ombrukte produkter.

I en artikkel om ombruksfirmaet Resirqel i Oslo, ble det hevdet at Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) sitter med nøkkelen til ombruk av brukte materialer. Avdelingsdirektør for tilsyn og produkter i Dibk, Janneke Solem, er ikke enig i det.

– Det er EUs byggevareforordning vi forholder oss til og som vi ikke kan endre her i landet, sier hun, og legger til:

– EU vurderer en revisjon av forordningen, så den som vil påvirke til endringer, må følge med. Forordningen vurderes revidert fordi kravene i forordningen virker fordyrende. I denne prosessen har Danmark og andre land tatt opp behovet for å sikre at regelverket legger bedre til rette for ombruk.

Kvalitet er avgjørende

– Det er bra om brukte materialer kan brukes om igjen, men det må ikke være i strid med kravet til byggkvalitet. Byggteknisk forskrift (TEK) og dokumentasjonsforskriften (DOK) regulerer det. Til nye byggverk må materialenes egenskaper være kjente, understreker Solem.

– Hva gjør Dibk for å endre dette kravet og øke ombruk av materialer?

– Vi medvirker i revisjonen av byggevareforordningen, og tar opp norske interesser der. Men siden Norge ikke er fullverdig EU-medlem, kan vi bare bidra til gode løsninger, vi har ingen formell stemmerett. Det er ikke naturlig at vi tar rollen som pådriver.

 

Standarder for dokumentasjon

– Er det noe som gjøres her i landet for å få endret forordningen?

– Jeg oppfordrer alle som har meninger og forslag om dette til å kontakte oss med innspill som vår representant kan ta med inn i komitéarbeidet. Det er også viktig at bransjen påvirker gjennom sine europeiske kanaler. Videre må den arbeide for å lage harmoniserte standarder med gode metoder for å dokumentere egenskaper til ombrukte produkter.  Byggevarer kan endre egenskaper når de bygges inn, og det må finnes dokumentasjonsmetoder for hva som skjer. Det er noe bransjen selv er nærmest til å bidra med gjennom standardiseringen, mener Solem.

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *