Ombruk kan være ett bidrag til å kutte klimautslipp fra materialer.

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Dibk inviterer til arbeidsmøte om klimakrav til materialer

Byggenæringen blir invitert til Dibk for å drøfte hvordan utslipp fra bygging kan reduseres.

– Bruk av klimavennlige materialer kan være én måte å redusere utslipp, bruk av ombruksmaterialer en annen, fastslår direktoratet i invitasjonen.
– Det kan være aktuelt å fremme krav i byggteknisk forskrift til klimagasser fra byggematerialer. Dibk vil derfor trekke veksler på byggenæringens erfaringer og kunnskap om materialbruk og utslipp, framgår det av invitasjonen.

Arbeidsmøtet holdes 31. mars.

Les mer om møtet og påmelding her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *