Med høytrykksblåser blåses det tørr luft inn under svillene.

Byggtørk i turbofart

– En genial problemløser, sier en tømrerformann etter å ha prøvd en ny løsning for å tørke gjenstridige bunnsviller.

I et boligprosjekt i Fana i Bergen var det ikke nok å bruke rotoravfukter til å tørke byggene slik firmaet J. H. Nævdal Bygg AS pleier.

– Vi hadde hatt en våt periode og slitt med å få bygget tett, så det har ligget mye vann på betongdekket. Da mettes bunnsvillene ganske mye, og det blir utfordrende å tørke dem, poengterer formann André Kleiven.

Tørker bunnsviller fra undersiden

Derfor foreslo Eirik Berg Strømmen fra F-Tech en fleksibel og effektiv metode for å tørke bunnsviller punktvis:

32 mm hull bores helt gjennom bunnsvillene for hver meter for å tørke fra undersiden, kanalstusser settes ned i hullene og kobles til fleksible slanger og et kanalsystem slik at  tørr luft fra avfukter blåses inn under bunnsvillene ved hjelp av en høytrykksblåser.

Det er tatt hull i bunnsvillene for hver meter. det tok ikke mye mer tid at veggen var blåseisolert.

– Kanalsystemet er fleksibelt og svært enkelt å legge. Det kan tilpasses hvert enkelt prosjekt, forteller Eirik Berg Strømmen.

Hulltakingen tar mest tid

–  Men det er ikke noe problem. Det å rigge opp for å blåse et område, er gjort på under en time, så det er forholdsvis raskt, sier Andre Kleiven. At veggene allerede var isolerte, ga ikke nevneverdig merarbeid.

 

Tørt nok på et døgn

Hva så med resultatet?
– Dette har gått veldig bra; det er nok til å tørke hele bunnsviller, fastslår Kleiven.

Fuktighet i bunnsvillene ble målt før oppstart, og viste verdier opp til 25,1 %. Etter 23 timer med tørking var den høyeste verdien nede i 13,8 %.

– Dette er turbotørking, oppsummerer Kleiven om det han kaller en genial problemløser.

– Som et supplement til tradisjonell byggtørk, er den også veldig effektiv. Du kan bruke den når du har knapp byggetid eller har konstruksjoner som er vanskelige å tørke ut, mener han.

 

Hva med svillemembranen?

– Hva skjer med svillemembranen når man borer gjennom svilla?

– Vi borer med et flatt bor slik at det bare er spissen på boret som lager hull i membranen. Siden den er tett mot utsiden og hullet tas så langt inne på svilla, vil ikke det lille hullet i membranen forårsake noe problem, forsikrer Eirik Berg Strømmen.

En kommentar til “Byggtørk i turbofart

  1. Hei Erik – det er mulig at dette er lite utprøvd, men å male med diffusjonsåpen maling på bunnsvill før montering var veldig vellykket hos oss.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.