Jubileumsboka ser tilbake og fremover for håndverket på Maihaugen. (Foto: Tove Strand / Maihaugen)

Jubileumsbok om håndverk på Maihaugen

For hundre år siden fikk museet på Maihaugen et spesielt ansvar for å ta vare på håndverkstradisjoner. Det feirer Stiftelsen Lillehammer museum med jubileumsboka «Hundre år med håndverk på Maihaugen».

Allerede i 1921 fikk Maihaugen av Stortinget et særskilt ansvar for ivaretakelse og formidling av håndverk, en oppgave som Maihaugen og Stiftelsen Lillehammer museum har videreført siden gjennom en rekke satsinger.

Les også: Levende håndverk i 30 år

Et særskilt ansvar for håndverk

Maihaugens grunnlegger Anders Sandvig (1862-1959) var levende opptatt av håndverket. Innsamlingen av redskaper og verktøy til Maihaugen, gjennomført av pionerer som Gunvor Ingstad, skulle danne grunnlag for det som senere ble den nasjonale håndverkssamlingen «De gamle verksteder». Gjennom dette arbeidet ble gjenstander sikret for framtiden og formidlet gjennom oppbygde verksteder – en billedbok om gamle håndverk. Sandvig, og de mange fagfolk og ildsjeler etter ham, har skapt en unik samling å fordype seg i og søke inspirasjon fra.

Legging av never og torstak på Maihaugen. (Foto: Norsk Håndverksinstitutt)

Satsingen har blitt videreført og forsterket i nyere tid gjennom opprettelsen av det som nå heter Norsk håndverksinstitutt og videreføringen av Maihaugens nasjonale håndverkssamling til et nytt, levende Håndverkskvartal i Byen på Maihaugen.

 

Håndverkets mange roller

I boka skriver ulike bidragsytere fra Stiftelsen Lillehammer museum om håndverkets rolle på museum. Artiklene beskriver begrepet håndverk på ulike vis. Mens håndverk for mange forstås som gjenstander, bygninger og objekter, vil håndverk for andre være det levende håndverket, og praksisen som blir overført fra generasjon til generasjon.

Selv om alle er enige om å ta vare på det tradisjonelle håndverket, vil det kunne være slik at en tenker ulikt om hva håndverk er, og dermed også om vern. Artiklene i boka viser hvordan håndverket, både i form av gjenstander og som praksis, gir mening når det sees i en sammenheng.

 

Boka viser en sterk tro på at tradisjonshåndverket har et stort potensial i framtiden, for formidling, rekruttering av nye håndverkere og til innsikt i bærekraftig bruk av naturressurser.

Forfatterne av jubileumsboka har bred og variert fagbakgrunn, og alle har en relasjon til Maihaugen eller til Norsk håndverksinstitutt.

Redaktører for boka har vært førstekonservator Kristina Skåden ved Maihaugen og spesialrådgiver ved Norsk håndverksinstitutt, Einar Stamnes. Boka er rikt illustrert med eksempler på det mangfoldige håndverket på Maihaugen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.