Håndverksinstituttets ansatte er glade for at regjeringen nå foreslår å gjøre stipendiatordningen for håndverkere permanent. (Norsk håndverksinstitutt)

Jubel i Norsk Håndverksinstitutt

Regjeringen vil gjøre stipendiatordningen for håndverkere permanent. – Dette har vi jobbet for i snart 20 år, sier direktør ved Håndverksinstituttet, Eivind Falk.

Norsk håndverksinstitutt kan igjen legge til rette for videreføring av håndverkskunnskap og spesialisering på et høyt utøvende nivå, skriver instituttet i en pressemelding.

Fast ordning

I Statsbudsjettet for 2015 har regjeringen lagt til rette for at den tidligere ordningen for Stipendiater i håndverk, som ble avviklet i 2012, gjeninnføres i tråd med søknaden fra Norsk håndverksinstitutt.

– Utrolig gledelig!  Å gjøre stipendiatordningen for håndverkere til en fast ordning, har vært et stort og viktig mål for instituttet og hele håndverks Norge, sier direktør Eivind Falk.

6 løpende stipendiater innen 3 år

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å innføre ordningen over tre år med en opptrapping med 2 nye stipender hvert år. Når ordningen er ferdig bygd opp vil det være 6 løpende stipendiatstillinger.

Utlysning 1. mars

Med forbehold om godkjenning ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015, tar Norsk håndverksinstitutt sikte på å lyse ut to treårige stipendiatstillinger 1. mars 2015.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.