Enova legger fram nye klima- og energitiltak for privatpersoner. Enovasjef Nils Kristian Nakstad og klima- og miljøminister Espen Barth Eide forteller om tiltakene til ekteparet Ingrid Indset og Joachim Hirsch i Oslo. (Foto: Enova)

Enovas nye støttetiltak til solfangst og strømstyring

Enova lanserer en rekke nye støttetiltak til solcelleanlegg, strømstyring og de som vil produsere strøm selv.

– Jeg er glad at vi nå kan øke støtten til installering av solceller i private hjem. For den enkelte forbruker betyr dette lavere strømregninger og større oversikt over kostnadene. For felleskapet betyr det at vi kan frigjøre verdifull kraft til andre viktige formål, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Les også: Enova kommer med nye støttetiltak for husholdninger og forbrukere

– Jeg håper at mange også griper sjansen til å ta i bruk smartere strømstyring eller for eksempel smarte varmtvannsberedere, som man også kan få støtte til gjennom Enova. Dette er viktige teknologier for å utnytte strømnettet vårt bedre, og dermed gjøre plass til den omfattende elektrifiseringen vi skal igjennom, sier klima- og miljøministeren.

Enova støtter disse nye tiltakene

Smart strømstyring: Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem og fritidsboliger.

Solcelleanlegg: Selve installasjonen av anlegget gir deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Fra 1. februar får du 2.000 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW. Tidligere var det 1250 kroner opp til 15 kW. Det betyr at de største anleggene kan nå få inntil 47 500 kroner totalt.

Smart varmtvannsbereder: Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du skaffer deg en varmtvannsbereder med styring. En smart varmtvannsbereder reduserer ikke energibruken, men passer på at oppvarmingen av vann skjer i perioder på døgnet med lavest strømpris.

Tiltaksbonus: Vannbårent anlegg: Du kan få inntil 15.000 kroner i bonus når du installerer både væske-til-vann-varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme. Totalt kan du få inntil 40 000,- kroner i tilskudd.

Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier: Et borettslag eller boligsameie kan få støtte til kartlegging som gir konkrete anbefalinger om tiltak som kommer klimaet til gode. Tiltak som kan kartlegges kan være for å redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp (som for eksempel ombrukskartlegging) samt også muligheten for lokal energi produksjon (som for eksempel varmepumper eller solenergi) Ordningen blir søkbart i løpet av februar 2022.

Øker støtten til energiprodusenter

– Vi øker maksstøttesatsen og hvor mye støtte du får per installert kilowatt (kW) for å stimulere til at flere tar i bruk og tester ut større solcelleanlegg i boligmarkedet, samtidig som vi lanserer støtte til smart strømstyring. Disse tiltakene er både hver for seg, og i kombinasjon, meget smarte klimavalg, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Enova gir nå inntil 47 500 i støtte til dem som begynner å produsere egen elektrisitet. Det er en økning i støttesatsen på 21 250 kroner. Smarte styringssystem får inntil 10 000 kroner i støtte.

Sol vokser raskt

I Norge utgjør solkraft fortsatt en liten del av kraftproduksjonen, men er ifølge NVE den kraftproduksjonsteknologien som vokser raskest

– I og med at vi øker satsen per installert kW så vil også mindre anlegg få noe mer i støtte. Det håper vi vil sette økt fart på solmarkedet generelt, selv om målet med endringen er å få flere til å ta i bruk og teste ut større solcelleanlegg. Vi vil vurdere ut ifra markedsstatus nedtrapping av støttenivået etter å ha sett responsen i markedet, sier Nakstad.

– Strømregningen kan reduseres gjennom smartere strømbruk fordi strømbruken styres til de timene av dagen med lavest strømpris. Vi er helt avhengige av at det er noen som går foran og viser vei, for det er en voldsom omstilling vi skal gjennomføre i løpet av noen tiår. Ny teknologi er her en nøkkel, sier Nakstad.

Han viser til at Enova jobber kontinuerlig med utvikling av nye tilbud for forbrukere og bedriftsmarkedet. I løpet av 2022 vil Enova komme med tilskudd til nye tiltak som kutter direkte klimagassutslipp, også innenfor persontransport.

– Det vil komme flere nyheter utover senvinteren, lover Nakstad. Han anbefaler alle å besøke enova.no for å få en oversikt over alle klimatiltakene som privatpersoner kan søke på.

2 kommentarer til “Enovas nye støttetiltak til solfangst og strømstyring

  1. Kan ikke skjønne annet enn at enova fortsatt burde støtte installasjon av luft til luft varmepumpe, da dette er et godt tiltak for å spare, senke strømforbruk

  2. Enova er ikke noe lokomotiv til å stimulere mannen i gata, en vanlig boligeier til energitiltak. Denne vinteren viser oss virkelig hva det koster å bruke energi, hadde alle gode tiltak fått støtte tidligere, ville folk brukt det mye mer. Bare se elbil satsingen hva den har gitt folk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.