Enovas nye støttetilbud skal gi rehabiliteringer av enda bedre kvalitet. Bildet er fra en tidligere oppgradering Norwegian Property gjennomførte på Aker Brygge. (Foto: Enova)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Kresent støttetilbud for eksisterende bygg

Enova legger ned støtteordningen «Eksisterende bygg» som erstattes med en som kun støtter rehabiliteringer med «den beste teknologien».

127 millioner kroner til 104 energioppgraderingsprosjekter. Det ble resultatet av Enovas siste støtterunde til eksisterende bygg.

Hele 170 søknader kom inn etter at Enova varslet at søknadsrunden med frist i mars ble siste mulighet til å få økonomisk støtte fra Enova gjennom støttetilbudet «Eksisterende bygg».

Enova valgte å støtte 104 av disse med til sammen 127 millioner kroner.

– Vi er vant til at det kommer mange søknader når vi varsler at vi avslutter et støttetilbud, men ble likevel overrasket over den store responsen. Den bekrefter at en stor del av bransjen nå har høye energiambisjoner når de oppgraderer sine bygg, sier utviklings- og markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Prioriterer markedsendring

Alt i alt har Enova støttet nesten 1700 slike oppgraderingsprosjekter siden 2010 med i underkant av 2,5 milliarder kroner totalt. Det har gitt et samlet energiresultat på 2,65 TWh som tilsvarer energiforbruket til over 130 000 eneboliger.

– De varige markedsendringene vi ser som en følge av disse prosjektene er mye viktigere enn energiresultatet i det enkelte prosjekt. Gode eksempel på dette er U-verdien på vinduer som stadig har blitt lavere, og kjølediskene i dagligvareforretningene som tidligere var uten deksler og lokk, og dermed svært lite energieffektive. Nå er det svært sjelden du ser kjøledisker av den gamle typen, sier Leistad.

Han understreker at det ikke er energiresultatet fra enkeltprosjektene Enova er ute etter, men hva prosjektet kan bidra til i markedet. For byggeieren er målet et best mulig bygg til lavest mulig kostnad. Byggeierens og Enovas interesser møtes når byggeprosjektet bidrar til å ta sektoren små eller store steg nærmere lavutslippssamfunnet.

Med så stor konkurranse om midlene som det ble i den siste støtterunden, kunne Enova prioritere de prosjektene som inkluderer energiledelse og energioppfølging.

– Vi har som mål at energioppfølging og energiledelse blir markedsstandard, siden vi er overbevist om at dette både bidrar til bedre resultat av energioppgraderingen og flere energioppgraderingsprosjekter. Dette er ett av flere tiltak som kan sette fart på energieffektiviseringen.

Nytt støttetilbud

Å få økt fart på markedsutviklingen er også grunnen til at Enova nå åpner et helt nytt støttetilbud for eksisterende bygg, hvor Enova er tydelige på at de kun vil støtte dem som tar i bruk den beste teknologien som er tilgjengelig på markedet.

– Ved å stimulere flere til å ta i bruk de beste løsningene blir det bedre kvalitet på energioppgraderingene. Samtidig vil det bidra til at de beste løsningene vinner frem i markedet og etter hvert kan utkonkurrere det som i dag er standard hyllevare. På den måten vil markedsstandarden for rehabilitering og oppgradering endres, sier Leistad.

I praksis betyr endringene at Enova har justert listen over hvilke tiltak som kan få støtte og kravene som stilles. Det betyr at noen av prosjektene Enova ville ha støttet tidligere ikke vil få støtte nå, mens andre prosjekter kan forvente mer i støtte.

Det gis støtte både til tiltak som reduserer energibruk og overgang til fornybar oppvarming.

På sikt er intensjonen også å inkludere tiltak som reduserer effektuttak og klimagassutslipp.

Med det nye støttetilbudet på plass mener Leistad at Enova har det settet med virkemidler som vil bidra til å ta sektoren i riktig retning.

– Ved nybygging skal vi støtte de byggene som bidrar til å flytte teknologifronten. Ved energioppgraderinger av eksisterende bygg er målet vårt er at flest mulig til enhver tid tar i bruk den beste teknologien som er tilgjengelig. Slik vil vi bidra til at stadig mer energieffektive løsninger blir lønnsomme og tas i bruk av hele markedet. Samtidig vil vi også bidra til at mye mer av det lønnsomme potensialet som ligger i energioppgraderinger av bygg utløses. Der tror vi ikke økonomisk støtte er svaret, men å få opp et stort og velfungerende energitjenestemarked, sier Leistad.

Første søknadsfrist for det nye programmet, som har fått navnet «Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg», er 15. juli.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *