- Byggmesterne ønsker ikke et totalforbud mot innleie, sier Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet. (Foto: Proresult)

Byggmesterforbundet: Innleieforbudet kan føre til store endringer

– Vi håper at innleieforbudet fører til at flere fagfolk får fast jobb tidligere i byggebransjen. Alle andre følger av dette forbudet er vi foreløpig usikre på, sier politisk leder Frank Ivar Andersen.

– Byggmesterne står for at hovedmodellen i norsk arbeidsliv er faste ansatte. Vi har forståelse for at regjeringen nå fokuserer på seriøsiteten i byggenæringen, men som Byggmesterforbundet har sagt hele veien så skal det være lov å leie inn fra bemanningsforetak ved uventede og ikke planlagte topper i produksjonen, sier Andersen.

Les også: Forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold

Medlemsbedrifter med faste ansatte

I 20 år har det vært stor strid om innleie i byggenæringen og partene står langt fra hverandre. NHO mener at regjeringen overreagerer, men Andersen er ikke overrasket over forslaget om å forby innleie i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

– Selv om våre medlemsbedrifter har faste ansatte som hovedmodell, har noen også en liten grad av innleie fra bemanningsbyråer. Derfor er forslaget om forbud et viktig politisk spørsmål og følgene av et forbud vil uansett angå alle bedrifter i byggenæringen, sier Andersen til Byggmesteren.

Vil regjeringen oppnå det de sier med et innleieforbud?

– På kort sikt kan vi forvente at andelen faste ansatte vil øke i byggebransjen. Rekrutteringen av folk fra utlandet til byggenæringen i Norge vil endre seg. Tidligere har dette gått via bemanningsbyråer, nå vil flere bedrifter måtte ansette direkte med vanlig prøvetid og lignende, svarer Andersen og legger til at synet på innleie er såpass ulikt mellom fagforbund og entreprenører at de sikkert vil tolke resultatene av et forbud ulikt også.

Byggmesterforbundet tror innleieforbudet blir en fordel for bedrifter som allerede baserer seg på egenproduksjon og som bruker underentreprenører med egne ansatte.

– Samtidig ønsker vi ikke et totalforbud mot innleie. Målet er en seriøs bemanningsbransje og kontroll med denne virksomheten. Vi må huske at det er akutt mangel på arbeidskraft ute hos bedriftene og at en del tømrere – særlig utenlandske – faktisk ønsker å jobbe fleksibelt i en periode av sitt arbeidsliv, sier Andersen.

NHO Service spår at forbudet vil føre til økt bruk av utenlandske underentreprenører?

– Det kan godt hende og i følge EØS har disse lik rett til å jobbe i Norge. Det viktige blir at de er reelle underentrepriser og ikke kamuflert innleie. Dette vil lovendringen skjerpe kravene til, svarer Andersen.

Byggereglene venter på regulering

Regjeringen har på kort tid lansert en rekke forslag om regulering av byggenæringen. Andersen savner forslagene som endelig løser næringens viktigste utfordringer:

– Regjeringen bør innse at økt seriøsitet i byggebransjen oppnås med økt kontroll på byggeregler, offentlige anskaffelser og innleie. Nå har regjeringen forslag ute om offentlige anskaffelser gjennom en Norgesmodell og man vil forby innleie. Da gjenstår det aller viktigste: Mer kontroll med byggeregler, kvalitet og hvem som faktisk er på byggeplassene.

Andersen mener at disse tre faktorene henger sammen og må løses sammen.

– Uten en løsning som svarer på det som var utgangspunktet for den forrige regjerings oppnevning av Byggkvalitetutvalget i 2018, risikerer man å overreagere på andre områder. Reglene knyttet til arbeidsmiljø, anskaffelser og særskilt byggereglene trenger uansett mye kraftigere tilsyn ute på byggeplassene for at de skal ha effekt, fastslår Andersen.

Byggmesterforbundet vil nå lese gjennom høringsforslaget og behandle det i en egen arbeidsgruppe som også ser på jussen ved et kommende innleieforbud. Forslag til høringssvar vil bli lagt frem for forbundsstyret og behandles grundig her, før det sendes videre til myndighetene innen høringsfristen 19. april.

2 kommentarer til “Byggmesterforbundet: Innleieforbudet kan føre til store endringer

  1. Her NBF tenke seg godt om før de evt offentliggjør sin mening. Vi er en bedrift med svært høy ordrereserve for 2022. Har ca 30 egne ansatte og vil i en periode i år trenge dobbel bemanning. I tillegg er det lav rekruttering til skolene. Før rekrutteringen ved skolene øker betydelig så vil det være helt umulig å rekruttere nok fagfolk på kort sikt. Derfor helt avhengig av st det finnes seriøse bemanningsbyråer.

  2. Det blir ingen økt rekrutering til tømrer faget før timelønn blir lik rørlegger/elektriker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *