(Arkivfoto: Byggmesteren)

Forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold

Regjeringen vil skjerpe innleie-reglene på byggeplasser. I tillegg foreslås det flere endringer i innleiereglene i arbeidsmiljøloven som vil gjelde for alle virksomheter.

– Målet er et trygt arbeidsliv. Vi vil sørge for at arbeidsfolk får mer makt over hverdagen sin. Det gir oss et samfunn som er mer produktivt, mer konkurransedyktig og hvor det blir investert mer i de ansatte sin kompetanse, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Les også: Oppstart for arbeidet med Oslomodellen

Forskriftsfestet forbud mot innleie

Forslaget om endringer i regelverket for inn- og utleie er nå sendt ut på alminnelig høring med høringsfrist 19. april.

Regjeringen mener at bruk av innleie fra bemanningsforetak i utgangspunktet avgrenses til vikartilfeller. I hovedsak peker regjeringen på følgende innstramminger i reglene om innleie:

 • Forskriftsfestet forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold
 • Oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter
 • Gi innleide flere rettigheter, som for eksempel utvide retten til å bli fast ansatt etter en viss tid som innleid til å gjelde flere tilfeller, og korte ned tiden før rettigheten inntreffer
 • Innfører en godkjenningsordning som kvitter oss med de bemanningsforetakene som driver useriøst
 • Tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise. Innstramminger av innleieregelverket kan innebære økt risiko for omgåelser der innleie betegnes som entreprise eller bemanningsentreprise, og loven bør derfor tydeliggjøres

Det inviteres også til å vurdere andre tiltak som vil begrense adgangen til bruk av innleie.

– Dette vil styrke det seriøse, ordna arbeidslivet som vi vil skal kjennetegne Norge. Dette vil også gjøre det lettere å rekruttere flere av våre egne ungdommer til disse fagene, fordi trygge jobber er mer attraktive, sier Tajik.

Tariffavtale gir unntak

Vedtas lovforslaget kan ikke byggenæringen i de geografiske områdene leie inn fra bemanningsforetak. Men det vil fortsatt være mulig å leie inn mellom produksjonsbedrifter. Andre bransjer kan leie inn ved reelle vikariatet eller etter avtaler med fagforeninger med innstillingsrett.

I følge NRK vil lovforslaget gjøre unntak fra forbudet for virksomheter som er bundet av tariffavtaler på høyt nivå og som gjør egne avtaler med tillitsvalgte.

NHO: Regjeringen går alt for langt

– Bedriftene våre er veldig bekymret. De mener regjeringen her går altfor langt, sier NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom til NRK.

NHO frykter at medlemsbedriftene vil måtte avstå fra oppdrag og at dette vil forsinke en rekke små og store byggeprosjekter.

– Vi ønsker også faste ansettelser, men bedriftene må ha en viss form for fleksibilitet. Man kan ikke ansette utifra hva som er arbeidstoppen. Da vil man sitte med mange ansatte på reservebenken, og det vil være veldig lite lønnsomt, sier Melsom.

En kommentar til “Forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold

 1. HYLEKORET ER ALLEREDE I GANG om viktigheten av fortsatt FULL innleie.
  Ett fakta her er (gjelder nok hele landet . og i flere bransjer).
  Der en over år nå har nyttet innleie (og import) istedenfor å satse på utvikling og opplæring av egne ansatte – finnes ikke lengre lokal tilgjengeliug arbeidskraft.
  De er utkonkurert – og er borte til andre yrker. Noen av disse som forsvant bor da ikke heller lenger på sitt hjemsted – de er utflyttet til andre plasser der jobb kunne fåes. Ofte også i andre yrker.
  Derfor er det med IKKE MULIG Å SKAFFE LOKAL ARBEIDSKRAFT og derfor må ty til innleie blitt en beklagelig sannhet. Det tar tid å snu på dette !
  Å ta topper med innleie , er jo også ofte et resultat av at noen «regner på alt» uten tanke på egen kapasitet. Når de så bare oppbemanner med innleie for de oppdrag de da får kan da gjerne kalle dette for en TOPP.
  De som da ikke får jobbene har jo da ofte ansatte som ikke får arbeid.
  Dette ser en altfor ofte, Galskap er dessverre ofte selvforsterkende.
  Arne K

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.