Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, næringsminister Jan Christian Vestre og kunnskapsminister Tonje Brenna. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

Oppstart for arbeidet med Norgesmodellen

– Norgesmodellen skal inneholde krav som i størst mulig grad sikrer at det offentlige handler med seriøse aktører, sier de tre statsrådene om de nye nasjonale innkjøpsreglene.

– Dette kan for eksempel handle om krav til bruk av fagarbeidere og lærlinger, tiltak som gir bedre mulighet for kontroll og sanksjoner, eller å forby kontantbetalinger for å gjøre det vanskeligere å betale svart, sier næringsminister Jan Christian Vestre da han, arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik og kunnskapsminister Tonje Brenna markerte oppstarten av Norgesmodellen under en nett-tv-sendt seanse.

Byggebransjen er først ut

Vestre varsler at regjeringen ønsker et tett samarbeid med både partene i arbeidslivet, kommunesektoren og oppdragsgivere om hvilke krav som bør inngå i en slik modell.

– Offentlige innkjøp skal fremme trygge jobber, og gjennom å stille bedre krav til næringslivet hjelper vi de seriøse aktørene til å vokse. Effektiv bekjempelse av arbeidslivskriminalitet må balanseres mot betydningen av at små leverandører og nyoppstartede bedrifter, over hele landet, kan levere varer og tjenester til det offentlige. Dette hensynet vil vi ta med i vurderingene som blir gjort, sier Vestre.

Utarbeidelsen av en Norgesmodell for offentlige anskaffelser vil bli en gradvis prosess, hvor endringene kommer i etapper. Næringene som først kan vente seg endringer er bygg- og anleggsbransjen og renholdsbransjen.

– Ved å bruke innkjøpsmakta kan det offentlige påvirke markedet gjennom å stille krav til blant annet arbeidsvilkår når vi kjøper tjenester. Nå jobber vi med å utarbeide nye krav til lønns- og arbeidsvilkår i en Norgesmodell, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

– Vi ser på tiltak for å styrke reguleringer i innkjøpsreglene når det gjelder anskaffelser innen bygg, anlegg og renholdsbransjen, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik. (Foto: Skjermbilde fra pressekonferanse)

– Vi vurderer blant annet å styrke kravene til oppdragsgiveres kontroll og oppfølging av sine anskaffelser og å innføre krav til språkferdigheter. Regjeringen vil arbeide kontinuerlig med å videreutvikle seriøsitetskrav i Norgesmodellen, og ønsker et bredt samarbeid med blant annet partene i arbeidslivet om dette viktige arbeidet, sier Tajik som påpeker at Norgesmodellen må ses i sammenheng med arbeidet regjeringen allerede gjør, og viser til lovforslaget om å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven.

– Videre vil vi komme med forslag om innstramninger i adgangen til innleie og vi vil sende på høring et forslag om å styrke retten til heltids arbeid og deltidsansattes fortrinnsrett, sier Tajik.

I arbeidet med en nasjonal modell vil regjeringen blant annet hente inspirasjon fra eksisterende innkjøpsmodeller, som Oslo-modellen og Skien-modellen. Modellen skal også bidra til at flere unge får en sjanse i arbeidslivet.

– For elever som skal ut i lære er det viktig å møte seriøse arbeidsgivere og lære faget sitt på gode arbeidsplasser. Det er også viktig for at folk blir værende i bransjer vi sårt trenger arbeidskraft innenfor, at arbeidsplassene oppleves seriøse og trygge, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.