(Illustrasjonsfoto)

Norgesmodellen skuffer bygghåndverkerne

Regjeringen innfrir ikke i presentasjonen av første etappe for en Norgesmodell.

Det er lovt storrengjøring blant annet i bygg og anlegg som skal skje gjennom en Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Men forskriftskravene som foreslås, slår inn åpne dører.

Det stilles fire krav: Betaling til leverandører via bank, «lovlige tilknytningsformer i arbeid», det vil helst si fast ansatte, obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort.

Videre nedsettes det et utvalg til å utrede flere forhold.

Skuffet og overrasket

Bygghåndverk Norge uttrykker derfor overraskelse og skuffelse i sitt høringssvar:

– Vi er skuffet og overrasket over forslagene til nye anskaffelsesregler, fastslår Frank Ivar Andersen, leder for politisk avdeling i Bygghåndverk Norge.

– Høringen berører ikke markeds- og konkurransevilkår som var forventet hensyntatt i en «Norgesmodell». Vi er overrasket og skuffet over at dette nå blir satt bort til et utvalg, og dermed skjøvet ut i tid. Det innebærer at arbeidet med å forbedre og videreutvikle lokale modeller må fortsette, konstaterer foreningen.

 

En ekstra kontrollinnstans

Departementene foreslår at de offentlige innkjøperne skal ha plikt til å følge opp at leverandørene oppfyller kontraktsvilkårene.

– Tilsynsmyndigheter har allerede ansvar for dette, så forslaget vil innebære ansvarspulverisering. Disse etatene bør heller tilføres mer ressurser fordi det vil være mest effektivt. Offentlig oppdragsgivers ansvar bør begrenses til kontroll med leverandører, underleverandører og deres ansatte. Det er kunnskap oppdragsgiver må forutsettes å ha ved kontraktsinngåelse, fastslår Bygghåndverk Norge som består av Byggmesterforbundet og Malermestrenes Landsforbund.

 

Kommuner er skeptiske

Blant høringsinstansene er fylkeskommuner og kommuner skeptiske til nytt kontrollansvar. De mener de blir pålagt nye oppgaver som det ikke følger med økte ressurser til. Viken og Rogaland fylkeskommuner og Stavanger kommune påpeker alle at kontrollene vil medføre økt arbeidsbelastning og ressursbruk som vil få økonomiske og administrative konsekvenser.

 

De minste kontraktene kan fortsatt betales kontant

Selv om det knapt er noen lovlige virksomheter som opererer med kontanter i dag, foreslås det betaling via bank bare for oppdrag over terskelverdiene på vel 1 million.

Det er ikke Stavanger og Sarpsborg kommuner enige i. De er blant de få kommunene som hittil har sendt inn høringsuttalelse, og mener betaling i bank må gjelde alle oppdrag for det offentlige.

 

Strengere i fylket

Forslaget åpner for at kommuner og fylkeskommuner kan beholde egne innkjøpsmodeller om de allerede har innført det. Det sier Viken fylkeskommune seg fornøyd med. Dette gir rom for fleksibilitet og at det kan stilles strengere krav i kontrakt, fastslår Viken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *